అమ్మాయిల భద్రత

NATIONAL GIRL CHILD DAY (జాతీయ బాలికా దినోత్సవం) – 24th JANUARY

National Girl Child Day is celebrated on January 24 every year in India. The day was an initiative of the Ministry of Women and Child Development in 2008. The purpose of this day is to spread awareness about the gender based discriminations that girls face in our society and to bring change in the attitude …

NATIONAL GIRL CHILD DAY (జాతీయ బాలికా దినోత్సవం) – 24th JANUARY Read More »

మహిళల భద్రత – తక్షణ సహాయం

మహిళల భద్రత కోసం ప్రభుత్వాలు ఎన్నో చట్టాలు చేసినా కూడా వారు భద్రత పరంగా ప్రతిరోజూ ఎన్నో సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోంది. కొన్ని సార్లు తక్షణ సాయం తప్పని సరి అవుతోంది. తక్షణ సాయం కోసం ఎవరైనా 100 కు డయల్ చేయవచ్చు. వెంటనే పోలీసుల నుండి సహాయం అందుతుంది. ప్రత్యేకించి మహిళల కోసం కూడా హెల్ప్ లైన్ నంబర్లను ప్రారంభించడం జరిగింది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో తక్షణ సాయం కోసం మహిళలు డయల్ చేయాల్సిన నంబరు …

మహిళల భద్రత – తక్షణ సహాయం Read More »