బయో టెక్నాలజి

బయో టెక్నాలజి

బయో ఇంజనీరింగ్‌ కు కొనసాగింపుగా ఈ సబ్జెక్టును పేర్కొనవచ్చు. థియరీ, ల్యాబ్‌లో ప్రయోగాుగా బయోటెక్నాలజీ ఉంటుంది. సరిగ్గా అదే సమాచారం ఆధారంగా ఉత్పత్తులను రూపొందించడాన్ని బయో ఇంజనీరింగ్‌గా పేర్కొనవచ్చు. జన్యుపరంగా మానవ అవయవాన్ని రూపొందించానుకుంటే ఏ పద్ధతిలో చేస్తే బాగుంటుందన్నది ఇక్కడ తేలుస్తారు. బయోకాన్‌, రాన్‌ బాక్సీ, శాంతా బయోటెక్‌, డాక్టర్‌ రెడ్డీస్‌ ల్యాబ్స్‌ వంటివారు ఈ నిపుణులకోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ కోర్సులో భాగంగా మాలిక్యుర్‌ లైఫ్‌ సైన్సెస్‌, బయో ప్రాసెస్‌ టెక్నాజీ, సెల్‌ బయోలజీ, …

బయో టెక్నాలజి Read More »

బయోటెక్నాలజీ (Biotechnology)

Biotechnology is a unique course with multitudes of avenues. It is a rare blend of bio and engineering sciences. It mainly deals with exploration of bio resources like plants, animals, microbes, and environmental resources and develops useful products to the society. Wide ranges of bio derived products that can be developed include Biofertilisers, Biopesticides, Biofuels, …

బయోటెక్నాలజీ (Biotechnology) Read More »

Available for Amazon Prime