రక్తం సమస్యలు

Why is high blood cholesterol dangerous?

Cholesterol comes in two forms: Low-density lipoprotein (LDL) is the “bad,” unhealthy kind of cholesterol. High-density lipoprotein (HDL) is the “good,” healthy kind of cholesterol. High cholesterol can be dangerous is as explained in following stages- Stage 1: When there is excess of LDL cholesterol in the body it can build up in your arteries, clogging …

Why is high blood cholesterol dangerous? Read More »

Hemophilia…. హిమోఫిలియా

మనకు రక్తమే ప్రాణాధారం. శరీరంలోని అన్ని కణాలకు ఆక్సిజన్ను, అవసరమైన పోషకాలను మోసుకెళ్లేది రక్తమే. ఇంత కీలకమైంది కాబట్టే శరీరం దీన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటుంది. చర్మం ఎక్కడైనా కోసుకొని రక్తం బయటకు పోతుంటే రకరకాల కణాలు, ప్రోటీన్లను అడ్డువేసి ‘కట్ట’ కట్టుకుంటుంది. హిమోఫిలియా సరిగ్గా ఈ ప్రక్రియనే దెబ్బతీస్తుంది. చిన్న గాయాలైనా రక్తం త్వరగా చిమ్ముకొచ్చేలా చేస్తుంది. రక్తం గడ్డకట్టకపోవటం వల్ల మరింత ఎక్కువసేపు రక్తస్రావం కావటానికి దారితీస్తుంది. దీంతో ప్రమాదాల వంటి వాటికి గురైనప్పుడు చాలా …

Hemophilia…. హిమోఫిలియా Read More »

హైబీపీకి కారణాలు

BP-Blood Pressure Levels Blood Pressure Category Systolic mm Hg (upper #) and/or Diastolic mm Hg (lower #) Normal less than 120 and less than 80 Prehypertension 120 – 139 or 80 – 89 High Blood Pressure(Hypertension) Stage 1 140 – 159 or 90 – 99 High Blood Pressure(Hypertension) Stage 2/td> 160 or higher or 100 …

హైబీపీకి కారణాలు Read More »

Body Weight Chart

women Height Healthy Weight Range(Pounds) Kilograms 4’10” 109-121 49-54 5’0″ 113-126 51-57 5’1″ 115-129 52-58 5’2″ 118-132 53-59 5’3″ 121-135 54-61 5’4″ 124-138 56-62 5’4″ 124-138 56-62 5’5″ 127-141 57-63 5’6″ 130-144 58-65 5’7″ 133-147 60-66 5’8″ 136-150 61-68 5’9″ 139-153 63-69 5’10” 142-156 64-70 5’11” 145-159 65-72 6’0″ 148-162 67-73 Men Height Healthy Weight …

Body Weight Chart Read More »

Available for Amazon Prime