ఉత్తర అమెరికా దేశాలు

Country : Antigua and Barbuda Capital St. John’s ………. Language English ………. Currency East Caribbean dollar ………. Calling Code + -267 ………. Religion Christianఈ దేశం Antigua and Barbuda అనే రెండు మానవ నివాసాలు కలిగిన దేశం. ఇతర దీవులు ఉన్నాయి కానీ వాటిలో ఎవరూ నివసించరు. కరేబియన్ సముద్రంలో ఉత్తర, దక్షిణ అమెరికా దేశాలకు మధ్యలో ఉన్నది. ఈ దేశంలో మొట్టమొదటిగా సిబోని అనే తెగల ప్రజలు నివసించారు. వీరిని స్టోన్ ప్రజలు అనికూడా అంటారు. తరువాత అమెరికాలోని వెనిజులాకు …

ఉత్తర అమెరికా దేశాలు Read More »