ఒకే ప్రిపరేషన్‌తో నీట్+ఎంసెట్ సాధించొచ్చిలా..

ఎంబీబీఎస్, మెడికల్ అనుబంధ కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించే పరీక్ష.. నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ కమ్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్(నీట్)! అలాగే రాష్ట్ర స్థాయిలో.. బీవీఎస్సీ అండ్ యానిమల్ హజ్బండ్రీ, బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ వంటి కోర్సుల్లో ప్రవేశాలకు జరిపే పరీక్ష ఎంసెట్. కాగా నీట్ జులై 26న జరుగనుంది. అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. ఎంసెట్(అగ్రికల్చర్,మెడిసిన్) పరీక్ష సైతం జులైలోనే జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో.. అభ్యర్థులు ఏకకాలంలో రెండు పరీక్షల్లో రాణించేలా ఉమ్మడి ప్రిపరేషన్ సాగించడమెలాగోతెలుసుకుందాం..   కోర్సులు…నీట్, ఎంసెట్(అగ్రికల్చర్, మెడికల్) ద్వారా కింది కోర్సుల్లో ప్రవేశాలను ఖరారు చేస్తారు. అవి.. ఎంబీబీఎస్, -బీడీఎస్, -బీవీఎస్సీ అండ్ యానిమల్ హజ్బండ్రీ, – బీఫార్మసీ, -ఫార్మాడీ, -బీఎస్సీ(హానర్స్) అగ్రికల్చర్, -బీఎస్సీ(హానర్స్) హార్టికల్చర్, -బీఎస్సీ ఫారెస్ట్రీ, -బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ సైన్స్, -బీటెక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, -బీటెక్ బయోటెక్నాలజీ. నీట్,…

Read More

Time management hack- The Pomodoro technique by Harsha koduru

Time is a precious thing for everyone of us. It is something that never stops, never shows mercy on any creature. It is our duty to keep up our pace and match it with that of time. Have you ever felt that you are not utilising time to maximum? Then go through this post to know about a beautiful time saving productivity hack! History In the late 1980s a man named Francesco Cirillo did some thinking and came up with this sensible technique. When he was a university student he…

Read More

Study Techniques for cracking NEET Exam by Harsha Koduru

Smart work A machine is that thing which reduces the human effort. Similarly smart work is that thing which reduces our working time and increases both output quality and quantity. The success mantra = Smart work+perseverance+intelligence Here are some of the study hacks under the following main headings: Note taking and memorisation Time management Positive environment Periodic mocks Note taking and memorisation This is the first thing I want to mention here. Well, I used different types of note-taking procedures during my journey and here are some of the best:…

Read More

What is the correct time to start preparation? for NEET Exam by Sri Harsha Koduru 2018 neet 18th ranker

According to me 2 years of preparation is more than enough for preparing for NEET. By 2 years I mean a very dedicated and sincere effort to study for the exam. What are they key essential things that are required for cracking this exam? I would say these are the key things which would help you: A strong determination. Yes! you need a clear mind and strong determination. You may get frustrated on reading the same thing again and again in 2 years of time. This is how it happens…

Read More

Sri-Chaitanya Neet-2020 tests

UNIT TEST – 2 DATE 26-03-2020 UNIT TEST – 1  Date 23-03-2020 sri-chaitanya  AIIMS super-60 Batch Neet Full Test-5                          25-01-2020 Question Paper Key and Solutions sri-chaitanya  AIIMS super-60 Batch Neet GrandTest-3                          25-01-2020 Question Paper Key and Solutions sri-chaitanya  super-60 Neet Full Test-6                                                 21-01-2020…

Read More

Aakash Neet Test Papers 2020

Test-5  Date  19-05-2020 Test-4  Date  15-05-2020 AAKASH RANK BOOSTER TEST SERIES FOR NEET 2020 TEST 3 WITH SOLUTION TEST DATE 11-05-2020 AAKASH RANK BOOSTER TEST SERIES FOR NEET 2020 TEST 2 WITH SOLUTION TEST DATE 07-05-2020 AAKASH RANK BOOSTER TEST SERIES FOR NEET 2020 TEST 1 WITH SOLUTION TEST DATE 04-05-2020 Test paper-11 Code B – 25-04-2020 Test paper-9 Code B – 20-04-2020 Test paper-9 Code A  – 17-04-2020

Read More

ALLEN DLP NEET LEADER COURSE TESTS

29-03-2020  Question Paper with Solutions 22-03-2020  Question Paper with Solutions 15-03-2020  Question Paper with Solutions 08-03-2020  Question Paper with Solutions 07-03-2020  Question paper with Solutions 03-03-2020  Question Paper with solutions 01-03-2020  Question Paper with solutions 28-02-2020   Question paper with Solutions 24-02-2020  Question Paper with solutions 20-02-2020  Question Paper with Solutions 16-02-2020  Question Paper with Solutions 11-02-2020   Question paper with Solutions 19-01-2020   Question Paper with Solutions 29-12-2019   Question Paper with Solutions

Read More

ALLEN NEET LEADER ACHIEVER COURSE TESTS

07-03-2020 Question paper with solutions 06-03-2020  Question paper with solutions 01-03-2020  Question paper with solutions 28-02-2020  Question paper with solutions 25-02-2020  Question paper with solutions 24-02-2020  Question paper with solutions 20-02-2020  Question paper with solutions 15-02-2020  Question Paper with Solutions 10-02-2020  Question Paper with Solutions 31-01-2020  Question Paper with Solutions

Read More

ALLEN NEET ACHIEVER COURSE

09-03-2020  Question Paper with Solutions 08-03-2020  Question Paper with Solutions 07-03-2020  Question Paper with Solutions 05-03-2020  Question Paper with Solutions 04-03-2020  Question Paper with Solutions 29-02-2020  Question Paper with Solutions 25-02-2020  Question paper with Solutions 21-02-2020  Question Paper with Solutions 17-02-2020  Question Paper with Solutions 13-02-2020  Question Paper with Solutions 09-02-2020  Question Paper with Solutions 29-12-2019  Question Paper with Solutions 22-12-2019  Question Paper with Solutions 15-12-2019  Question Paper with Solutions 03-11-2019 Question Paper with Solutions

Read More

ALLEN NEET ENTHUSIAST COURSE TESTS

16-02-2020  Question Paper with Solutions 28-01-2020  Question Paper with Solutions 26-01-2020  Question Paper with Solutions 05-01-2020  Question Paper with Solutions 02-01-2020  Question Paper with Solutions 28-12-2019  Question Paper with Solutions 23-12-2019  Question Paper with Solutions 08-12-2019  Question Paper with Solutions 22-11-2019  Question Paper with Solutions 20-10-2019  Question Paper with Solutions

Read More

ALLEN NEET NURTURE TEST PAPERS

29-03-2020  Question Paper with Solutions 15-03-2020   Question Paper with Solutions 08-03-2020  Question Paper with Solutions 01-03-2020  Question Paper with Solutions 16-02-2020  Question Paper with Solutions 10-02-2020  Question Paper with Solutions 09-02-2020  Question Paper with Solutions 26-01-2020  Question Paper with Solutions 17-01-2020  Question Paper with Solutions 05-01-2020  Question Paper with Solutions 07-12-2019  Question Paper with Solutions 03-12-2019  Question Paper with Solutions

Read More

ALLEN NEET ENTHUSIAST LEADER & ACHIEVER COURSE MAJOR TEST PAPERS

CLASSROOM CONTACT PROGRAMME (Academic Session : 2019 – 2020) PRE-MEDICAL NEET(UG) MAJOR The test is of 3 hours duration and this Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720. 16-05-2020  Question Paper with Solutions 11-05-2020  Question Paper with Solutions 09-05-2020  Question Paper with Solutions 07-05-2020  Question Paper with Solutions 05-05-2020  Question Paper with Solutions 03-05-2020  Question Paper with Solutions 01-05-2020 …

Read More

Allen Neet 2020 Major Test Papers

Test – I        Question Paper     Answer key Test-2         Question Paper    Answer Key Test-3          Question Paer      Answer Key Test-4          Question Paper    Answer Key Test-5          Question Paper     Answer Key Test-6           Question paper     Answer key Test-7           Question Paper     Answer Key Test-8           Question Paper     Answer Key

Read More