సంతోషం – ఆలోచనా విధానం

మన సంతోషానికీ, తృప్తికీ ఎల్లలు ఏర్పరుచుకోవడం మన చేతుల్లోనే ఉంది. ఆ హద్దులు మీరితే ఎటువంటి సంతోషమైనా మనిషికి తృప్తిని ఇవ్వలేదు. చిల్లుపడిన బానలో ఎన్ని నీళ్ళు పోసినా నిలవనట్లే తృప్తి చెందలేని స్వభావం కలిగిన మనుషులకి ఏ సంతోషమూ దక్కదు.

” ఇది లేకపోతే నేను సంతోషంగా ఉండలేను ” అని కొన్ని అనవసరమైన కోరికలను కోరుకుంటాం మనం, అదే మనలోని లోపం.

ఇలాంటి వారి మనసెప్పుడూ అసంతృప్తితో నిండిఉండి తన దగ్గరలేని వాటి గురించి చింతిస్తూ ఉంటారు. చిల్లుని బాగు చేస్తే కుండ నిండుతుంది కదా. అదేవిధంగా మన మనసులోని లోపాన్ని సరిదిద్దుకున్నప్పుడు మనలో సంతోషం వెల్లివిరుస్తుంది.

” సంతోషమనేది తాళంకప్పలాంటిది… జ్ఞానం తాళంచెవి వంటిది…

తాళంచెవిని ఒకవైపుకి తిప్పితే సంతోషం తలుపులు మూసుకుపోతాయి…మరోవైపుకి తిప్పితే సంతోషం దర్వాజాలు మనకోసం తెరుచుకుంటాయి…

అదెటువైపు తిప్పాలనే నిర్ణయం పూర్తిగా నీ చేతిలో పనే ” ..

సంతోషం – డబ్బు

సంతోషం డబ్బులో లేదు. మనసులో ఉంది. అలాగని, సొమ్ము లేకపోతే జీవితం గడవదు. మనిషి జీవించడానికి ముఖ్యంగా..కూడు గూడు గుడ్డ.

అవసరం. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా ఎన్నో కనీస అవసరాలు పెరిగాయి. వాటిని నెరవేర్చడం కోసం మనిషి నిరంతరం శ్రమిస్తున్నాడు. ఆర్ధికంగా రెండు జీవిత వర్గాలున్నాయి…

వడ్డించిన విస్తరిలాంటి జీవితం మరియు స్వయం పోషక జీవితం

తాతలు, తండ్రులు సంపాదించి ఇస్తే సుఖజీవనం సాగించేవారిది ‘వడ్డించిన విస్తరి.’

రెండో రకం స్వయం పోషక జీవితం. వీరు ఎంతో కష్టపడి పనిచేయడం ద్వారా జీవిస్తారు. ఇందులో కొందరు చక చకా సంపాదించి, ఆర్ధిక సమృద్ధి సాధిస్తారు. మరికొందరు ఎన్నాళ్ళు చూసినా ‘ గొర్రెకు బెత్తెడు తోక ‘ మాదిరిగా ఉండిపోతారు.

మరి సంతోషంగా జీవించడానికి ఎంత డబ్బు కావాలి అంటే, వారి కోరికల చిట్టాని బట్టి వుంటుంది. చెట్టుకిందో, గుడిసెలోనో వుంటూ, రోజుకు 300లో, 400లో సంపాదిస్తూ, తృప్తిగా జీవించేవారూ వున్నారు.

వచ్చింది చాలలేదని అడ్డదారులు తొక్కుతూ డబ్బులో సంతోషం ఉందని వెతుక్కుంటూ కటకటాల పాలైన వారూ వున్నారు. తన పొట్ట నింపుకోవడంతో పాటు, ఆయిదారు తరాలకు సరిపడా సంపాదించి, సంతోషం లేకుండానే కన్నుమూసిన వాళ్ళూ వున్నారు.