3 లక్షల పెట్టుబడితో వ్యాపారం

మూడు లక్షలతో చాలా వ్యాపారాలు చెయ్యొచ్చు, అవి ఏమిటంటే : 1 డీటీపీ సెంటర్ 2. టిఫిన్ సెంటర్ 3. కేటరింగ్ సర్వీస్ 4. మాన్ పవర్ కన్సుల్టేన్సీ 5. పిండి మిల్లు 6. బియ్యం వ్యాపారం 7. బుక్ షాప్ 8. బ్యూటీ పార్లర్ 9. న్యూస్ పేపర్ ఏజెన్సీ 10. వెజిటల్ వ్యాపారం 11. కొరియర్ ఫ్రాంచైసీ 12. ట్రావెల్ ఏజెన్సీ 13. ఆటో 14. మొబైల్ ఆక్సిస్డోరిస్ 15. Xerox షాప్ 16. స్వీట్ షాప్ 17, ట్-షర్ట్ బిజినెస్ 18. చీరలు , గిల్టు నగలు ఇంట్లో అమ్మడం 19. చిన్నపిల్లల బొమ్మల షాప్ 20. చిన్న పిల్లల దుస్తుల షాప్ 21. పాల డైరీ 22. ప్యూరిఫైఎడ్ వాటర్ క్యాన్స్ …….. ఇంకా ఎన్నో మీరు వ్యాపారo పెట్టె ప్లేస్…

Read More

Beauty of Startups!

Starting up is one of the most exilerating things a person can do in his career. Everyone considers that the idea is what makes a startup whereas everyone who has started up can tell you that it is indeed the execution which matters! Ideas are dime a dozen. A very famous person once said “Everyone has a plan until he is punched in the face.” This is true. What matters is whether the conviction to solve the problem still persists inspite of setbacks and whether the person is the one…

Read More

National-means-cum-merit-scholarships-2020-details-study-material-model-papers/

The Centrally Sponsored Scheme “National Means-cum-Merit Scholarship Scheme (NMMSS)” was launched in May 2008. The objective of the scheme is to award scholarships to meritorious students of economically weaker sections to arrest their drop out at class VIII and encourage them to continue the study at the secondary stage. The National Means Cum Merit Scholarship of Rs. 6000/- per annum (Rs.500/- per month) per student is awarded to selected students every year for study in classes from IX to XII in State Government, Government aided and local body schools. There is a…

Read More