నోబెల్ బహుమతులు

నోబెల్ పురస్కారం… అంతర్జాతీయంగా ఎంతో పేరు, ప్రాధాన్యత వున్న అవార్డు . మానవ సమాజానికి ఉపయోగపడిన శాస్త్రవేత్తలకు ,స్వీడన్‌కు చెందిన ఆల్ర్ఫెడ్‌ నోబెల్‌ పేరు మీద 1901 నుంచి నోబెల్‌ బహుమతిని ఆరు రంగాల్లోఇస్తున్నారు. మెడిసిన్ / ఫిజియోలజీ , ఫిజిక్స్ ,కెమిస్ట్రీ,ఎకనమిక్స్, లిటరేచర్ ,శాంతి లో అవార్డు లు డిసెంబరు 10 న,స్టాక్ హోంలో ప్రతి సంవత్సరం ఇస్తారు. శాంతి బహుమతి బ్యాంకు ఆ ఫ్ స్వీడన్ ద్వారా ఇస్తారు భారతీయులు, భారత సంతతికి చెందిన వారు లేదా భారత పౌరసత్వం వున్న, ఇప్పటివరకు నోబెల్ పొందిన భారతీయులు : రవీంద్రనాథ్‌ టాగూర్‌, (1913): భారత దేశాని కి చెందిన గొప్ప కవి. నవల రచయిత , నాటక కర్త, తత్వ వేత్త, విద్యావేత్త . 1913 లో సాహిత్యం లో నోబెల్ ప్రైజ్(గీతాంజలి) అందుకొన్నారు. శాంతినికేతన్, విశ్వభారతి, ప్రారంభించారు. 2 . సర్‌ సి.వి.రామన్‌ (1930): చంద్రశేఖర వెంకట రామన్ గొప్ప భారతీయ శాస్రవేత్త. రామన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్( బెంగుళూరు) కు…

Read More