నీటి కంటే మెరుగ్గా మంటలను ఆర్పే ద్రవం ఏది?

మంటలను 5 రకాలుగా విభజించవచ్చు అవి మొదటి: ఇవి సాధారణ మంటలు అంటే చెక్క, కాగితాలు, వస్త్రాలు, రబ్బరు వంటి వాటివల్ల కలిగే మంటలు. రెండు: ఇవి త్వరగా మంటలు అంటుకొనే ద్రవాలు వల్ల కలిగే మంటలు అంటే పెట్రోల్, డీజిల్ కిరోసిన్ వంటి వాటి వల్ల కలిగే మంటలు. మూడు: ఇవి వాయువుల వల్ల కలిగే మంటలు అంటే యల్పిజి, బ్యూటేన్ వంటివి. నాలుగు: విద్యుత్ ప్రమాదాలు, షార్ట్ సర్క్యూట్. ఐదు: వంట నూనెలు లేదా నూనెలు, కొవ్వు వంటివాటిల్ల కలిగే ప్రమాదాలు. మంటలు అర్పటానికి 5 రకాల ఫైర్ ఏక్సటింగిషర్లు వాడతారు వాటిలో రకరకాల పదార్ధాలు వాడతారు అవి 1.నీరు: సాధారణ నీరు దిన్ని మొదటి రకం మంటలకు వాడతారు. 2.నురుగు: ఇది నీరు గాలి మరియు నురుగు మిశ్రమం, లేదా ఇతర రకాల…

Read More