చీరలు, వస్త్రాలు

Saree worn in different states of India

South Indian Style Tamil Nadu Style – Madisaru Tamil Nadu State – Madurai District Style – Pinkosu Kerala Style – Namboothiri Kerala Style – Set Mundu Kerala Style 2 – Mohiniattam Bengal Style – Athpourey Andhra Pradesh Style – Nivi First two were of beautiful brides Women wear like this on regular basis They call …

Saree worn in different states of India Read More »

వివిధ రకాల చీరలు

వెంకటగిరి చీరలు వెంకటగిరి పేరు చెబితే గుర్తుకు వచ్చేది జీరీ చీరె. ముడున్నర శతాబ్ధాల చరిత్ర ఉన్న ఈ చీరెలను అతి సన్నని నూలు పోగుతో నేయటం ఇక్కడి కళాకారుల ప్రత్యేకత. వెంకటగిరి ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్న ఒక కళాకారుల సమూహం నివసించే గ్రామం. ఈ గ్రామం ఇదివరకు వెంకటగిరి రాజుల రాజవంశం పరిపాలనతో ఉండేది. ఇక్కడ తయారయ్యే చీరలలో వెంకటగిరి చీరలు మరియు రాజమాత చీరలు ప్రసిద్ది చెందినవి. వార్ప్ మరియు వెఫ్ట్ …

వివిధ రకాల చీరలు Read More »

Available for Amazon Prime