డిజిటల్ కెమెరాలు

DSLR కొనడానికి ముందు పరిగణించవలసిన విషయాలు ముందుగా ఫుల్-ఫ్రేమ్(35mm), APS-Cల మధ్య తేడా తెలుసుకోవాలి. కెమెరాకు సెన్సర్ మెదడు వంటిది. లెన్స్ ద్వారా వచ్చే కాంతిని దృశ్యరూపంలో డిగిటల్‌గా ముద్రించే పని చేస్తుంది సెన్సర్. కళ్ళ ద్వారా చేరే కాంతిని దృశ్యంగా చూపించే మానవ మెదడులా. సెన్సర్ పరిమాణాలు: వీటిలో ముఖ్యమైనవి, ఎక్కువ వాడుకలోనివి రెండు: ఫుల్-ఫ్రేమ్: ప్రకృతి దృశ్యాలు, నైట్ ఫోటోగ్రఫీకి ఇది ఎంతో ఉపయుక్తం. ఎందుకంటే సెన్సర్ పరిమాణం పెద్దదవటంవల్ల ఎక్కువ దృశ్య కాంతి ప్రవేశించి ఎక్కువ వివరాలు, వెలుతురు తక్కువ ఉన్న దృశ్యాలు బాగా వస్తాయి. రాత్రి సమయాల్లో నక్షత్రాల చిత్రాలు మంచి ఉదాహరణ: చిత్రమూలం: లింకన్ హారిసన్ దాదాపు అందరు ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్లు ఫుల్-ఫ్రేమ్ కెమెరాలు వాడతారు. వీటిలో ఫీచర్లు ఎక్కువ, ఖరీదు ఎక్కువే. APS-C: ఇందులో సెన్సర్ చిన్నది కనుక…

Read More