డిజిటల్ కెమెరాలు

DSLR కొనడానికి ముందు పరిగణించవలసిన విషయాలు ముందుగా ఫుల్-ఫ్రేమ్(35mm), APS-Cల మధ్య తేడా తెలుసుకోవాలి. కెమెరాకు సెన్సర్ మెదడు వంటిది. లెన్స్ ద్వారా వచ్చే కాంతిని దృశ్యరూపంలో డిగిటల్‌గా ముద్రించే పని చేస్తుంది సెన్సర్. కళ్ళ ద్వారా చేరే కాంతిని దృశ్యంగా చూపించే మానవ మెదడులా. సెన్సర్ పరిమాణాలు: వీటిలో ముఖ్యమైనవి, ఎక్కువ వాడుకలోనివి రెండు: ఫుల్-ఫ్రేమ్: ప్రకృతి దృశ్యాలు, నైట్ ఫోటోగ్రఫీకి ఇది ఎంతో ఉపయుక్తం. ఎందుకంటే సెన్సర్ పరిమాణం పెద్దదవటంవల్ల ఎక్కువ దృశ్య కాంతి …

డిజిటల్ కెమెరాలు Read More »