వడలు

తోటకూర వడలు

కావలసినవి:పచ్చి సెనగపప్పు: కప్పుతోటకూర: కట్టఉల్లిపాయ: ఒకటివెల్లుల్లిరెబ్బలు: నాలుగుఅల్లం: అర అంగుళం ముక్కపచ్చిమిర్చి: ఐదుఉప్పు: టీస్పూనునూనె: వేయించడానికి సరిపడాతయారుచేసే విధానం:పచ్చిశెననగ పప్పుని కడిగి నాలుగు గంటలు నానబెట్టాలి.నానిన పప్పుకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి, ఉప్పు చేర్చి కాస్త పలుకుగా రుబ్బాలి. నీళ్లు కలపకూడదు. శుభ్రంగా కడిగిన తోటకూర సన్నగా తరిగి ఈ పిండి మిశ్రమంలో కలపాలి. సన్నగా తరిగిన ఉల్లిముక్కలు కూడా వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు పిండి మిశ్రమాన్ని చేతిమీదగానీ పాలిథీన్ కవర్మీద గానీ చిన్న వడలుగా వత్తి …

తోటకూర వడలు Read More »

బొబ్బర్ల వడలు

కావలసినవి:పచ్చి సెనగపప్పు: కప్పుతోటకూర: కట్టఉల్లిపాయ: ఒకటివెల్లుల్లిరెబ్బలు: నాలుగుఅల్లం: అర అంగుళం ముక్కపచ్చిమిర్చి: ఐదుఉప్పు: టీస్పూనునూనె: వేయించడానికి సరిపడాతయారుచేసే విధానం:పచ్చిశెననగ పప్పుని కడిగి నాలుగు గంటలు నానబెట్టాలి.నానిన పప్పుకి పచ్చిమిర్చి, అల్లం, వెల్లుల్లి, ఉప్పు చేర్చి కాస్త పలుకుగా రుబ్బాలి. నీళ్లు కలపకూడదు. శుభ్రంగా కడిగిన తోటకూర సన్నగా తరిగి ఈ పిండి మిశ్రమంలో కలపాలి. సన్నగా తరిగిన ఉల్లిముక్కలు కూడా వేసి కలపాలి. ఇప్పుడు పిండి మిశ్రమాన్ని చేతిమీదగానీ పాలిథీన్ కవర్మీద గానీ చిన్న వడలుగా వత్తి …

బొబ్బర్ల వడలు Read More »

పచ్చిపప్పు వడలు

కావల్సినవిపచ్చిపప్పు: 2 కప్పులుపచ్చిమిర్చి: నాలుగుఅల్లం: చిన్నముక్కజీలకర్ర: టీస్పూనుకొత్తిమీర: పావుకప్పుకరివేపాకు: పావుకప్పు ఉప్పు: తగినంతనూనె: వేయించడానికి సరిపడాతయారుచేసే విధానంపచ్చిపప్పును సుమారు ఆరుగంటలపాటు నానబెట్టాలి. నానాక నీళ్లు వంపేసి మిక్సీలో అల్లం, పచ్చిమిర్చి, బొబ్బర్లు, ఉప్పు వేసి కచ్చాపచ్చాగా రుబ్బాలి. పిండిని గిన్నెలోకి తీసుకున్నాక కరివేపాకు, కొత్తిమీర, జీలకర్ర వేసి కలిపి వడల్లా చేసి కాగిన నూనెలో వేయించి తీయాలి.

Available for Amazon Prime