వంటింటి చిట్కాలు

గాస్ స్టవ్ బర్నర్ , నాబ్ లు పట్టేసినట్లు అయితే మిషన్ ఆయిల్ కొన్నిచుక్కలు వెయ్యండి. గాస్ స్టవ్ మీద స్టాండ్ లు నూనె పట్టి పొక్కులు గా పెచ్చులు గా మారతాయి . అవి పోవాలంటే కొబ్బరి చిప్పలు , పీచు పోగుపెట్టి, మంట వెయ్యండి. ఆ మంటలో స్టాండ్ లు వెయ్యండి. ఇంట్లో కాకుండా ఆరుబయట మంట వెయ్యండి. వేడి చల్లారాక , తియ్యండి. తళ తళా మెరుస్తాయి. కొత్త వాటిలా. ఏమైన, కూరలు,బిర్యాని వండి నప్పుడు, గిన్నెలు అడుగు మాడ కుండా కింద ఇలా పెనం పెట్టండి. దమ్ బిర్యాని కి గోధుమ పిండి తో ముయ్య కుండా ,ఇలా కూడా పైన బరువు పెట్టవచ్చు. పాలు గిన్నెలో పోసే ముందు , కడిగి కొంచెం నీళ్ళు వుంచండి.ఒక స్పూను డు. అడుగు…

Read More