మామిడి కాయ పులిహోర

కావలిసినవిబియ్యం : 2 కప్పులు (లేక ఆరుకప్పుల ఉడికిన అన్నం)పుల్లమామిడి తురుము : 2 కప్పులుఉప్పు : రుచికి సరిపడపసుపు : అరటీ స్పూన్పోపుగింజలు : కొద్దిగాపచ్చిమిర్చి : నిలువుగా చీల్చినవి 6అల్లం : రెండు అంగుళాలువేరుశెనగ గుండ్లు : 50 గ్రాములుకరివేపాకుఎండుమిర్చి : 4ఇంగువ : చిటికెడుతయారు చేసే పద్దతిముందుగా బియ్యాన్ని నానబెట్టి అన్నం పొడి పొడిగా ఉండేటట్లు వండుకోవాలి. వండిన అన్నాన్ని వెడల్పాటి గిన్నెలో వేసి పూర్తిగా చల్లారిన తరువాత కొద్దిగా నూనె పసుపు కలుపుకోవాలి.వేరుశెనగ గుళ్ళను దోరగా వేయించి పైన పొట్టుతీసి పెట్టుకోవాలి.ముందుగా పొయియమీద బాణాలి పెట్టి నూనె వేసి నూనె వేడెక్కిన తరువాత ఎండుమిర్చి, తాలింపుగింజలు వేసి అవి కూడా వేగిన తరువాత, వేరుశెనగ గుండ్లు, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసి అన్నీ దోరగా వేగిన తరువాత ఉప్పు, మామిడి తురుము వేసి…

Read More

నిమ్మ పులిహోర

కావలసిన పదార్థాలుఅన్నం : 4 కప్పులు (అన్నం పొడిపొడిగా వండుకోవాలి)నిమ్మకాయలు : 2 పెద్దవిపచ్చిమిర్చి : 4 కాయలు సన్నగా నిలువుగా చీల్చాలివేరుసెనగ గుళ్ళు : 50 గ్రా.ఉప్పు : తగినంతపసుపు : చిటికెడుపోపు దినుసులు : కొద్దిగాకరివేపాకు : కొద్దిగాకొత్తిమీర : సగం పెద్దకట్టనూనె : 50 గ్రాములుతయారుచేయు విధానంముందుగా ఒక వెడల్పాటి పాత్రలో అన్నం వేసి, ఉప్పు, పసుపు, నిమ్మ రసం(విత్తనాలు తీసివేయాలి), కొంచెం నూనె వేసి కలుపుకోవాలి. తరువాత స్టవ్ వెలిగించి బాణలి పెట్టి నూనె వేసి నూనె వేడెక్కిన తరువాత పోపుదినుసులు, వేరుసెనగ గుళ్ళు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసి వేయించి ఈ మిశ్రమాన్ని అన్నం పైన వేసి కలుపుకోవాలి. పోపుగింజలు నిమ్మరసం అన్నీ బాగా కలిసేటట్లు కలుపుకోవాలి.

Read More

సేమ్యా పులిహోర

కావలసిన పదార్థాలుసేమ్యా : పావు కిలోనిమ్మకాయలు : 2 పెద్దవిపచ్చిమిరపకాయలు : 4 నిలువుగా చీల్చకోవాలివేరుశెనగ గుండ్లు : 50 గ్రాములుకరివేపాకు : 4 రెబ్బలుపోపుదినుసులు : కొద్దిగాఎండుమిర్చి : 2ఇంగువ : చిటికెడుపసుపు : చిటికెడుఉప్పు : తగినంతనూనె : పావు కప్పుతయారు చేసే విధానంముందుగా స్టవ్ వెలిగించి ఒక వెడల్పాటి పాత్రలో లేక పాన్ లో, నాలుగు గ్లాసుల నీళ్లు పోసి మరిగించాలి. నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు సేమ్యా వేసి 5 నిమిషాలు ఉడకబెట్టుకోవాలి. తర్వాత సేమ్యాను చిల్లుల గిన్నెలో వేసి వెంటనే వెంటనే చల్లటినీళ్లు పోయాలి. ఇందువల్ల సేమ్యా మరింత ఉడికి మెత్తబడకుండా విడివిడిగా అంటుకోకుండా ఉంటుంది. నీరంతా పోయినతర్వాత ఒక పళ్ళెంలో వేసి, తగినంత ఉప్పు, నిమ్మరసం, పసుపు వేసి కలిపి పెట్టాలి. పాన్ లో నూనె వేసి వేడి చేసి పోపుదినుసులు…

Read More

చింతపండు పులిహోర

కావలసిన పదార్థాలుపొడిపొడిగా వండిన అన్నం : 2 కప్పులుచింతపండు గుజ్జు : అర కప్పుపచ్చిమిర్చి – 6 నిలువుగా చీల్చుకోవాలిఎండుమిర్చి : 2పోపుదినుసులు : కొద్దిగావేరుశెనగ గుళ్ళు : పావుకప్పు వేయించి పొట్టుతీసి ఉంచుకోవాలికరివేపాకు : కొద్దిగాపసుపుఉప్పు : రుచికి తగినంతఇంగువ : పావుస్పూన్నూనె : 50 గ్రాములుతయారు చేసే విధానంముందుగా చింతపండును నానబెట్టి మెత్తగా పిసికి గుజ్జు తీసుకోవాలి. తరువాత స్టవ్ వెలిగించుకొని బాణలిలో కొద్దిగా నూనె వేసి వేడెక్కినతరువాత చింతపండు గుజ్జులో కొద్దిగా ఉప్పు, పసుపు వేసి దగ్గరపడేవరకు ఉడికించి పక్కనపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మరలా బాణలి పెట్టి నూనెవేసి, పోపుదినుసులు, వేరుశెనగగుళ్ళు, పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిర్చి, ఇంగువ, అన్నీ వేసి బాగా వేగాక కొంచెం పోపును తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి, మిగిలినపోపులో మగ్గించి పక్కనపెట్టుకున్న చింతపండుగుజ్జును వేసి, 5 నిముషాలు ఉంచి, దించి ఒక వెడల్పాటి…

Read More

అటుకుల పులిహోర

కావలసిన పదార్థాలుఅటుకులు : 4 కప్పులుఉల్లిపాయముక్కలు : 2 కప్పులుకారెట్ తురుము : 1 పెద్ద క్యారెట్ తురుమువేరుశనగ గుళ్ళు : 50 గ్రాములుపచ్చిమిర్చి : 6 నిలువుగాచీలికలు చేసుకోవాలిపోపుదినుసులు : కొద్దిగాకరివేపాకుఇంగువ : చిటికెడుఉప్పు : సరిపడినంతపసుపు : కొద్దిగానిమ్మకాయలు : 2 రసం కాయలుకొత్తిమీర : 1 కట్టనూనె : తిరగమాతకు కొద్దిగాతయారీ విధానముముందుగా అటుకులను శుభ్రంగా బాగుచేసి కడిగిపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి బాణలి పెట్టి, నూనె వేసి కాగిన తరవాత పోపుదినుసులు, కరివేపాకు వేసి, వేగిన తరవాత, వేరుసెనగ గుళ్ళు, ఇంగువ వేసి, క్యారెట్ అన్ని వేసి బాగా కదిపి, అన్ని వేగాక అటుకులు, ఉప్పు పసుపు వేసి బాగా కదిపి, అన్ని కలిసాక స్టవ్ మీద నుండి దించుకొని సన్నగా తురిమిన కొత్తిమీర చల్లుకోవచ్చు. ఇష్టమైన వాళ్ళు నిమ్మకాయ రసం…

Read More