మెకానికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌

పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి యాంత్రాలే కీలకం, ముడి పదార్థాలు వస్తురూపం సంతరించుకోవడానికి యాంత్రాలు తోడ్పడతాయి. ఆ యాంత్రాల తయారీ నుంచి అవి పనిచేయడం వరకు యావత్తు వ్యవహారం మెకానికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌ పరిధిలోకి వస్తుంది. సివిల్‌, ఎక్ట్రికల్‌ మాదిరిగానే మెకానికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌ కూడా ప్రాచీనమైనదే. దీని అభివృద్ధి ఫలితంగా నూతన యంత్రాలను, వాటి సహాయంతో ఉత్పత్తుల్లో కొత్తదనాన్ని చూడగలుగుతున్నాం.ఒక్క మాటలో చెప్పాంటే, ప్రస్తుత ఆధునాతన సదుపాయాన్నింటికీ మూలం మెకానికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌. మెకానికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌ డిగ్రీ కోర్సులో భాగంగా మెటీరియల్‌ సైన్స్‌ అంట్‌ మెటలర్జీ, మెషిన్‌ డ్రాయింగ్‌ థెర్మో సైన్సెస్‌, మాన్యుఫాక్చరింగ్‌ ప్రాసెస్‌, మెషీన్‌ డిజైన్‌, అప్లయిడ్‌ థెర్మో డైనమిక్స్‌, హీట్‌ ట్రాన్స్‌ఫర్‌, మెటల్‌ కటింగ్‌ తదితరాలు ఉంటాయి. నాలుగో ఏడాదిలో కోర్‌ అంశాలకు తోడు రెండు ఎలక్టివ్‌ను తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫైనెట్‌ ఎలిమెంట్ప్‌, అనాలిసిస్‌, గేస్‌ డైనమిక్స్‌, ఎంట్రప్రెన్యూర్‌ షిప్‌,…

Read More

Difference between Mechanical and Production Engineering

Mechanical Engineering Production Engineering Mechanical engineering is concerned with mechanical systems, thermodynamics, and kinematics. Mechanical engineers’ work includes development from miniature components to extremely large plant, machines or vehicles. Mechanical Engineering deals with design, manufacture, installation and operation of engines, machines, robotics, heating & cooling systems and manufacturing processes. Core Areas: Statics & Dynamics Control, Thermodynamics and Heat Transfer, Fluid Mechanics, Machine Design, Strength of Materials, Materials Science, Theory of Design Job areas: Mechanical engineers work in the automotive, aerospace, chemical, computer, communication, paper, power generation and almost all manufacturing companies. Top…

Read More

Mechanical Engineering (మెకానికల్‌ ఇంజనీరింగ్)

Mechanical Engineering is a diverse subject that derives its breadth from the need to design, manufacture, test and sell everything from small individual parts and devices (e.g., nano materials, microscale sensors and inkjet printer nozzles etc.,) to large systems (e.g., high speed trains, ships, trucks and spacecrafts etc.,). Mechanical engineering is one industry without whose products, production in other industries would simply be impossible. The auto, aircraft, electric and electronics industries, to name a few, all need the products that are of the machines, of the mechanical engineering industry. For many…

Read More