మెకట్రానిక్స్

మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ ఈ రెండింటి మేళవింపే మెకట్రానిక్స్. ఇందులో కంప్యూటర్ ఇంజినీరింగ్, టెలీకమ్యూనికేషన్స్, సిస్టమ్ ఇంజినీరింగ్, కంట్రోల్ ఇంజినీరింగ్ కూడా ఉంటాయి. మొబైల్ ఫోన్లు, మోటార్ కార్లు, ఇండస్ట్రియల్ రోబోట్లు రూపొందించడానికి మెకానికల్, ఎలక్ట్రికల్ అంశాల్లో ప్రావీణ్యం అవసరం. దీంతో తయారీరంగం చాలా వరకూ మెకట్రానిక్స్పై ఆధారపడుతోంది. అలాగే ఆటోమేషన్కూ ప్రాధాన్యం పెరిగింది. ఫలితంగా మెకట్రానిక్స్ చదివినవారికి అవకాశాలు విస్తరించాయి. ఫాక్స్కాన్, మారుతి లాంటి తయారీ సంస్థల్లో వీరికి ఎక్కువగా ఉద్యోగాలు లభిస్తున్నాయి. మెకట్రానిక్స్లో రోబోటిక్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, మెషిన్ లర్నింగ్ సైతం ఉంటాయి. ఆటోమోటివ్లు, డిఫెన్స్, స్మార్ట్సిటీస్, ఈ-కామర్స్ల్లో రోబోటిక్స్ వినియోగం పెరిగింది. ఇది మరింత విస్తృతమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ప్రసిద్ధ సంస్థలు: నిట్ – వరంగల్, రవుర్కెలా; ఐఐటీ- పట్నా, వెల్లూర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, మణిపాల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, ఎస్ఆర్ఎం యూనివర్సిటీ వంటివి ఈ కోర్సు అందిస్తున్నాయి.
నియామకాలు: హనీవెల్ ఆటోమేషన్, శాంసంగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్, టెక్నాలజీ ఉత్పత్తులు తయారుచేసే సంస్థలు ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాయి.

MECHATRONICS ENGINEERING

What Is Mechatronics?

Mechatronics is an interdisciplinary field that combines elements of engineering, machining, information technology, robotics, and electronics. It synergizes these diverse fields for the purpose of designing and field testing new and more efficient machine solutions to keep production lines and manufacturing floors working more smoothly. It began as a way to integrate pieces of machinery such as hydraulics, pneumatics, and other mechanical systems with computerized control systems.
The field has blossomed into a thriving part of the manufacturing industry with recent innovations such as responsive AI and improved UX design. A typical day for a mechatronics technologist may include checking designs for robotic solutions, helping install new systems, troubleshooting malfunctioning electronics, and maintaining equipment vital to mechanical production.

What Is Mechatronics Technology?

The new economy has been a challenge for many traditional jobs in the manufacturing sector. Are you looking for a career field that has longevity? When it comes to smart machines working together with people to create the next generation of industry, the future is now.
The professionals who work with these machines are known as mechatronics engineering technologists, and they are transforming the way that we live, work, and play. You may have many questions about this exciting career field and how it is changing the game in manufacturing. Let’s take a closer look at the technology behind mechatronics and the impact that it has had on a variety of career fields.
What Mechatronics Engineers do?
  • • Develop solutions to industrial problems by using mechanical/electronic/computer technology.
  • • Design and build new products – for example, developing robotic vehicles for underwater exploration.
  • • Introduce automation to factory production lines to improve existing processes.
  • • Improve previous industrial/manufacturing processes – for example, robotic floor cleaners.
  • • Design and develop engineering systems for the automation of industrial tasks.
  • • Apply mechatronic solutions to the transfer of material, components or finished goods.
  • • Apply control systems which are typically computer-driven.
  • • Apply electronic/mechanical processes and computers to dangerous tasks in underwater exploration, mining or forestry.
  • • Study the feasibility of new mechatronic equipment.
  • • Carry out modelling and analysis of mechanical, electronic or other systems using computers.