బయో మెడికల్ ఇంజినీరింగ్

సీటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ తదితరాలతోపాటు రోగ నిర్ధారణ, వైద్యంలో ఉపయోగించే పలు పరికరాలను బయో మెడికల్ ఇంజినీర్లు తయారు చేస్తారు. వీటిని రూపొందిచడానికి ఒక్క ఇంజినీరింగ్ ప్రావీణ్యం సరిపోదు. మెడిసిన్, బయాలజీ కూడా తెలియాలి. అందుకే బయాలజీ, ఇంజినీరింగ్లను కలిపి బయో మెడికల్ ఇంజినీరింగ్ సృష్టించారు. ఇందులో ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్, కెమికల్, కంప్యూటర్ సైన్స్, మెటీరియల్ సైన్స్, బయాలజీ, మెడిసిన్ విభాగాలు ఉంటాయి. ఇంజినీరింగ్ సూత్రాలను బయాలజీ, మెడిసిన్కు అన్వయించి ప్రజల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడానికి పరికరాలను సృష్టించడమే బయోమెడికల్ ఇంజినీరింగ్. తక్కువ ఖరీదుతో, నాణ్యమైన, మరింత మెరుగైన పరికరాలను తయారుచేయడం బయోమెడికల్ ఇంజినీర్ల విధి. భారత ఆరోగ్య పరిశ్రమ 2020 నాటికి 280 బిలియన్ డాలర్లు చేరుతుందని అంచనా. ఇందులో వైద్యులు, ఆసుపత్రులతోపాటు బయో మెడికల్ ఇంజినీర్ల పాత్ర కూడా కీలకమే. ప్రసిద్ధ సంస్థలు:…

Read More

Biomedical Engineering

Biomedical Engineering involves the study and application of engineering processes for diagnosis and therapy. Biomedical Engineering (BME) is a rapidly changing interdisciplinary domain, in which each branch of engineering interacts with a number of other disciplines to yield a fundamental understanding of health maintenance processes and improved diagnosis, optimal interventional (surgical, Therapeutic & rehabilitative) procedures, prosthesis and organ assist systems, health care systems performance and econometrics.Undergraduate academic program includes the following subjects: B.E (Biomedical Engineering)   Basic Engineering-science courses(I-Year Common as other branches) Medical Sciences (Anatomy, Physiology, Biochemistry). Engineering technology courses(C,…

Read More