ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజనీరింగ్

కంటికి కనిపించని వాటిలో విద్యుత్‌ ఒకటి. ఇంట్లో బల్బు వెలుగుతుంది. ఇంట్లోని విద్యుత్‌ పరికరాలన్నీ పనిచేస్తుంటాయి పైకి కనిపించే ఇవి కరెంటు సహకారంతో మాత్రమే వినియోగంలోకి వస్తాయి. అయితే, వీటికి ఆధారమైన కరెంటు మాత్రం మనకు స్పష్టంగా కనిపించదు.నేటి ఐ టి, ఎలక్ట్రానిక్స్‌ తదితరాన్నింటికీ మాతృక ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌. కోర్‌ సబ్జెక్టుగా దీనికి ఎప్పటికీ డిమాండ్‌ ఉంది. ప్రపంచ అభివృద్ధి గమనంలో దీని పాత్ర ఎంతో ఉంది. ఎలక్ట్రికల్‌ అండ్‌ ఎక్ట్రానిక్స్‌ ఇంజనీరింగ్‌గా మన రాష్ట్రంలోని ఎక్కువ కాలేజీలు ఈ సబ్జెక్టును అందిస్తున్నాయి. కేవలం ఐ ఐ టిల్లో మాత్రమే దీన్ని ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌గా చూస్తాం.ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌లో సర్క్యూట్స్‌ కీలకం. దీనిపై పూర్తి స్థాయి పట్టు సాధించిన వ్యక్తి ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంజనీర్‌గా వృత్తిలో చాలా బాగా ఇమిడిపోవచ్చు. ఈ కోర్సులో పవర్‌ ప్రొడక్షన్‌, ట్రాన్స్‌మిషన్‌, డిస్ట్రిబ్యూషన్‌ (విద్యుత్‌…

Read More

Electrical & Electronics Engineering

Being one of the core subjects of engineering, the job prospects after B.Tech (EEE) are available in almost all sectors. As the modern life is completely dependent on electrical objects, electrical engineers have a great demand in almost all fields. The discoveries of Michael Faraday formed the foundation of electric motor technology. Electricity has been a subject of scientific interest since at least the early 17th century. The first electrical engineer was probably William Gilbert. He was also the first to draw a clear distinction between magnetism and static electricity…

Read More