తూర్పు నావికా దళం – విశాఖపట్నం

విశాఖపట్నం అనేది సముద్ర తీర ప్రాంతం. పైగా బంగాళాఖాతానికి పూర్తిస్థాయి సరిహద్దు ప్రాంతం కూడా. కాబట్టి శత్రువులు లేదా ఆగంతకులు సముద్ర మార్గాన చొరబడకుండా ఉండాలంటే, రక్షణ ఏర్పాట్లు కూడా చాలా అవసరం. ఈ రక్షణ అవసరాలను తీర్చడానికే భారత ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో తూర్పు నావికా దళం అనేది ఏర్పడింది. ఇది భారతదేశపు అది పెద్ద నావికాదళం. భారత నావిక దళాలలో దీనికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. వీరి ప్రధానమైన కర్తవ్యం సముద్ర మార్గాన పహారా కాస్తూ, ఆగంతకులు ఎవరూ ఆ మార్గాన మన దేశ సరిహద్దులలోకి రాకుండా చూడడం. అలాగే ఉగ్ర దాడులను ఎదుర్కోవడం. అందుకోసం నిరంతరం కొన్ని వందల మంది నావికాదళ సైనికులు ఈ ప్రాంతం చుట్టూ సముద్ర మార్గాన పహారా కాస్తూనే ఉంటారు. ఇందుకోసం ఆర్మీ, వైమానిక దళ సహాయం కూడా…

Read More

Jets used by the Indian Navy

As per information recorded in public domain as of today, Indian Naval Air arm has about 270 aircraft of which 45 are combat jets. These 45 fighter jets are operated by the following two squadrons based in INS Hansa, Goa. INAS 300, The White Tigers INAS 303, The Black Panthers The jet we are talking about is the naval variant of the ubiquitous Fulcrum, the MiG-29K (single seater) & MiG-29KUB (twin seat trainer). This was commissioned in the Navy in 2013 & is a true swing role aircraft which carries enough punch to undertake Air Dominance and Power Projection…

Read More

Indian Navy – Facts

1. Indian Navy is the fourth most powerful navy in the world. Aircraft Carriers:1 (INS Vikramaditya) ; 1 more is in construction phase. 2. There are 79,083 active service personnel presently in the Navy. 3. Indian Naval Academy (INA) situated at Ezhimala Kerela is the largest of its kind in Asia 4. Chhatrapati Shivaji Raje Bhosale is considered as the Father of Indian Navy. 5. The Indian Navy’s first independent mission was against the Portuguese Navy during the liberation of Goa in 1961. 6. INS (Indian Naval Ship) Vikrant was…

Read More