తూర్పు నావికా దళం – విశాఖపట్నం

విశాఖపట్నం అనేది సముద్ర తీర ప్రాంతం. పైగా బంగాళాఖాతానికి పూర్తిస్థాయి సరిహద్దు ప్రాంతం కూడా. కాబట్టి శత్రువులు లేదా ఆగంతకులు సముద్ర మార్గాన చొరబడకుండా ఉండాలంటే, రక్షణ ఏర్పాట్లు కూడా చాలా అవసరం. ఈ రక్షణ అవసరాలను తీర్చడానికే భారత ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో తూర్పు నావికా దళం అనేది ఏర్పడింది. ఇది భారతదేశపు అది పెద్ద నావికాదళం. భారత నావిక దళాలలో దీనికి ఒక ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. వీరి ప్రధానమైన కర్తవ్యం సముద్ర మార్గాన పహారా కాస్తూ, ఆగంతకులు ఎవరూ ఆ మార్గాన మన దేశ సరిహద్దులలోకి రాకుండా చూడడం. అలాగే ఉగ్ర దాడులను ఎదుర్కోవడం. అందుకోసం నిరంతరం కొన్ని వందల మంది నావికాదళ సైనికులు ఈ ప్రాంతం చుట్టూ సముద్ర మార్గాన పహారా కాస్తూనే ఉంటారు. ఇందుకోసం ఆర్మీ, వైమానిక దళ సహాయం కూడా…

Read More

ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్

సాధారణమైన ఓడలు తాను వెళ్ళే దిశ మార్చుకోవడానికి చాలా కష్టం అవుతుంది. దాని దిశ మార్చుకోవడానికి కనీసం 90 నిమిషాల నుంచి అది ఎంత పెద్దది అన్నదాన్ని బట్టి చాలా సమయం తీసుకుంటుంది. మెల్లిగా ఇంజన్లు మార్చుకున్న తిప్పుకోవాలి. బైక్ తిప్పినట్టు టక్కున తిప్పలేరు, ఒక సర్కిల్‌లా తిరగాలి. ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ క్యారియర్ షిప్‌లో యుద్ధ విమానాలు ఉంటాయి. ఆ యుద్ధ విమానాలను లాంచ్ చేసి, ఆకాశంలో ఎలాగైనా తిప్పి శత్రువుల ఓడల మీద దాడులు చేయగలవు. ముందు చెప్పుకున్నట్టు ఓడలు అన్నవి ఆ యుద్ధ విమానాల దాడి నుంచి తప్పించుకోవడానికి తప్పుకోవడమో, దారి తిప్పుకోవడమో చాలా కష్టం. కాబట్టి, ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ క్యారియర్లు అన్నవి ఒక సముద్రం మొత్తాన్ని సంరక్షించగలవు. ఐతే, మరో సమస్య ఏమిటంటే ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ క్యారియర్‌ అయిన ఓడ కూడా ఒక ఓడే కదా. దానికి…

Read More

Guardrails on Aircraft Carriers

They are six-inch high rails called scuppers that are located around most of the carrier’s deck edge. However since space on a flight deck is very limited, oftentimes part of an aircraft and/or its stores will necessarily hang over the deck edge when parked, as seen in the below photo. Any higher railing would interfere with this. Furthermore as Barry Hampe correctly explains, there is really no need for railings since aircraft are tied down by multiple chains to the flight deck, or under close control while moving. And if an aircraft…

Read More

Jets used by the Indian Navy

As per information recorded in public domain as of today, Indian Naval Air arm has about 270 aircraft of which 45 are combat jets. These 45 fighter jets are operated by the following two squadrons based in INS Hansa, Goa. INAS 300, The White Tigers INAS 303, The Black Panthers The jet we are talking about is the naval variant of the ubiquitous Fulcrum, the MiG-29K (single seater) & MiG-29KUB (twin seat trainer). This was commissioned in the Navy in 2013 & is a true swing role aircraft which carries enough punch to undertake Air Dominance and Power Projection…

Read More

INS Vishal Aircraft carrier

INS Vishal, also known as Indigenous Aircraft Carrier 2, is a planned aircraft carrier to be built by Cochin Shipyard Limited for the Indian Navy. > It is intended to be the second aircraft carrier to be built in India after INS Vikrant. > INS Vishal was conceived as a 65,000 tonne aircraft carrier, embarking 55 aircraft and costing Rs 60,000 crore. After the MoD objected to the cost, the navy downsized the proposal to a 50,000-tonne carrier costing about Rs 50,000 crore. > At an estimated $5 billion, the fully equipped INS…

Read More

Indian Navy – Facts

1. Indian Navy is the fourth most powerful navy in the world. Aircraft Carriers:1 (INS Vikramaditya) ; 1 more is in construction phase. 2. There are 79,083 active service personnel presently in the Navy. 3. Indian Naval Academy (INA) situated at Ezhimala Kerela is the largest of its kind in Asia 4. Chhatrapati Shivaji Raje Bhosale is considered as the Father of Indian Navy. 5. The Indian Navy’s first independent mission was against the Portuguese Navy during the liberation of Goa in 1961. 6. INS (Indian Naval Ship) Vikrant was…

Read More

India’s Submarines

Present- India currently possesses 15 Submarines. 1 Arihant Class Nuclear Submarine. 1 Akula Class Nuclear Submarine. 9 Sindhughosh Class Submarines. 4 Shishumar Class Submarines. Under construction/in trials- India currently has 8 more Submarines under construction or in trials. 6 Kalvari Class Submarines. The first one enters service next month, while the 6th and the final one by 2020–21. 2 more Arihant Class Nuclear Submarines- First one, the INS Arihant is already active. The second one, INS Aridhaman is in trials and is expected to be ready by 2018 , while…

Read More

INS Vikramaditya

• INS Vikramaditya is the largest ship ever operated by Indian Navy. • Ship was originally commissioned in Soviet Navy as Baku and in Russian Navy as Admiral Gorshkov. • After being sold to India,it was heavily modified with its forward missile batteries replaced by a ski jump. • INS Vikramaditya is the first Indian ship to have a SBI ATM onboard. • INS Vikramaditya carries 1610 sailors. • To feed them,about a 100000 eggs, 20000 litres of milk and 16 tonnes of rice is needed each month. • INS…

Read More