ఇంటి నమూనాలు 

రెండు పడకలు, ఒక హాల్, ఒక వంట గది ఉండే ఇల్లు

ఇలాంటి అందమైన విల్లా లాంటి రెండు పడకలు, ఒక హాల్, ఒక వంట గది ఉండే ఇల్లు, అందరిలా సివిల్ వర్క్ లేకుండా ముప్పై నుండి అరవై రోజుల్లో ఆరు నుండి పది లక్షల మధ్యలో అయిపోతుంది. తుప్పు పట్టదు, పనివాళ్ళతో ఇబ్బంది లేదు, నచ్చినట్లు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్డర్ డిజైన్ ప్లాన్ చేసుకంటే మన స్థలం లో ఇల్లు అమర్చి వెళ్ళిపోతారు. రెగ్యులర్ ఇంటికన్నా వీటికి పడే టాక్స్ చాలా చాలా తక్కువ. మీ బడ్జెట్ ని బట్టి మూడు లక్షల్లో కూడా ఫినిష్ చేయవచ్చు. కొత్తగా ఉంటుంది, చూడ చక్కగా ఉంటుంది. తక్కువ సమయం, తక్కువ శ్రమ, తక్కువ మదుపు. ఎపుడు కావాలన్నా సులభంగా మెరుగులు చేసుకోవచ్చు.

Read More

ఇంటి ఫ్లోర్ ప్లాన్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు సాధారణంగా జరిగే పొరపాట్లు

1. తలుపు దాటి నడిచే దారి, సందులు (నడవలు): తలుపు తీసేక ఇద్దరు మనుషులు సామానులతో నడవడానికి వీలుగా కనీసం 3 అడుగుల వెడల్పు ఉండాలి. ఆ పాసేజ్ వే (Passage Way) లోకి మరే గోడలూ, స్థంభాలూ, సామాన్లూ, అలమారులూ తెరుచుకుని, పొడుచుకు రాకూడదు. చాలా ఇళ్లల్లో అనుభవం లేని యజమానులు/ మేస్త్రీలు ఇలా కట్టి పడేస్తారు. సామాను లోపలికి చేరవెయ్యలేకా, వేసినవి బయటికి తియ్యలేకా ఇంటివాళ్లు నానా పాట్లూ పడతారు. 2. పూర్తిగా తెరుచుకోలేని అడ్డాలున్న తలుపులు: అన్ని తలుపులు ఎల్లవేళలా పూర్తిగా కనీసం 90 డిగ్రీలైనా తెరుచుకోవాలి. తలుపుకి ఎదురుగా ఏ అడ్డూ వుండకూడదు. లేకపోతే ఫైర్ సేఫ్టీ నిబంధనలకిది పూర్తి విరుద్ధం. మరోతలుపు ఈ తలుపులోంచి వెళ్లే మార్గంలోకి అసలే తెరుచుకోకూడదు. దీన్ని ఆంగ్లంలో డోర్ కాన్‌ఫ్లిక్ట్ (Door Conflict) అంటారు. (బొమ్మ చూడండి).…

Read More

నా ఊహలో ఇలాంటి ఒక ఇల్లు

కాంతి, ధ్వని, గాలి, నీరు, మనుషుల కాలుష్యానికి దూరంగా, కొండల ఒడిలో ప్రకృతికి దగ్గరగా, పగటిపూట లైట్లు, రాత్రి పూట ఫ్యానుల అవసరం లేకుండా, ఇంటి నిండా పుస్తకాలతో… చేతిలో పుస్తకంతో, వర్షాన్ని చూస్తూ ఇలా…

Read More