విహార యాత్రలు

Educational Tour by Yanam Polytechnic Students from 13-03-2023 to 16-03-2023 (3days)

On 12-03-2023, Principal Velayutham Sir Hold a meeting among staff members and told that, Final year students of ECE, CE and Civil wanted to go for tour as Bus was arranged by M.L.A Gollapalli Ashok and Rs. 20000 in cash given by Former Minister Thiru. Malladi Krishna Rao and asked the staff members from each …

Educational Tour by Yanam Polytechnic Students from 13-03-2023 to 16-03-2023 (3days) Read More »

మాగసానితిప్ప – విహార యాత్ర – ఒక మధురానుభూతి !

ది 01 -03 -2022 న మహా శివరాత్రి పర్వదినం పురస్కరించుకొని నేను భార్యతో కలసి నా జీవితం లో మొదటి సారి మాగసానితిప్ప కి వెళ్లి అక్కడ ఉన్న శివ భైరవుడుని దర్శించుకొందామని బయలుదేరాము. నేను నా భార్యను పల్సర్ బండి పై ఎక్కించుకొని దరియాలతిప్ప లో ఉన్న జెట్టి కి బయలుదేరాము. దారిలో టిఫిన్ చేసాము. మేము జెట్టి దగ్గరకు వెళ్ళగానే డిజిల్ బోటు రెడీ గ ఉన్నది. భార్య తరపు బంధువు అయ్యిన …

మాగసానితిప్ప – విహార యాత్ర – ఒక మధురానుభూతి ! Read More »