చేపలు రకాలు

పులస చేప

ఇలిషా అనే జాతికి చెందిన వలస రకం చేపలు ( సముద్రం లో ఉండేటపుడు పేరు ) ఆస్ట్రేలియా, టాంజానియా, న్యూజిలాండ్, దేశాల నుండి సంతాన ఉత్పత్తి కోసం ఖండాలు దాటి ఈదుకుంటూ, సముద్రం నుండి గోదావరి బ్యాక్ వాటర్ లోకి వచ్చి పిల్లలు పెడుతుంది. అది కూడా వర్షాకాలం సమయంలో. ఈ సమయం లో దొరకే చేపలను పులస అంటారు. పుస్తెలు అమ్మి అయినా పులస తినాలి అని మన గోదావరి బ్రదర్స్ ఒక సామెత …

పులస చేప Read More »

జలగ

జలగ ఒక పట్టాన వదలదు. పట్టుకుని లాగినా, రేకు పెట్టి గీకినా మనకే బాధ. ఇలాకాక తేలిగ్గా తీసే మార్గం ఒకటి ఉంది. జలగ మన చర్మాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు ఉప్పు ని పట్టి లాగా వేయాలి. అలా పట్టి వేసిన రెండు నిమిషాలకి అది చర్మం నుండి ఊడి పడిపోతుంది . ఉప్పు వేయటం వెనక కారణం ఏంటంటే జలగ లో ఉన్న తేమ ని అంటె నీరు ని ఉప్పు పీల్చేస్తుంది. దానివల్ల జలగ చనిపోయి …

జలగ Read More »

చీరమేను

చీరమేను/సీరమేను/చీరమీను అనేది చిన్న చేప, చాకురొయ్యల కన్నా చాలా చిన్నగా, చూడగానే ఏదో సేమ్యాల్లా కనబడతాయి. ఇవి గోదావరిలో వరదల తర్వాత దసరా నుంచి దీపావళి మధ్యలో మాత్రమే దొరుకుతాయి. ఈ చేపలు వేళ్ళ సందుల్లో నుంచీ వలల్లోనుంచీ కూడా జారిపోయేంత చిన్నగా ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని చీరలతో పట్టుకుంటారు. అందుకే ఈ చేపకి చీరమీను అని పేరు. మా గోదారోళ్లకు పులస తరువాత అంతటి ప్రీతి పాత్రమైనది చీరమేను..( తమిళ పేరు సిరు మీను లేదా …

చీరమేను Read More »

Available for Amazon Prime