గోళీ సోడా

1872 లో మన దేశంలో బ్రిటీష్ ప్రాబల్యం ఎక్కువగా ఉన్నా రోజులలో, హిరామ్ కాడ్ (Hiram Codd) అనే ఒక ఇంగ్లాండ్ వాసికి తొలుత కార్బొనేటడ్ డ్రింక్స్‌ను అతి తక్కువ ధరకు జనాలకు అందివ్వాలనే ఆలోచన వచ్చింది. ఆ ఆలోచనలో నుండి పుట్టిందే గోలీ సోడా. ఈ సోడా బాటిల్‌ను చాలా ప్రత్యేకమైన రీతిలో డిజైన్ చేశారు. ఈ బాటిల్ పై భాగం లోపల రబ్బర్ వాషరును తొడిగి ఉంచుతారు. గ్యాస్ సిలిండర్ నుండి సోడా గ్యాస్‌ను కొంత నీటితో నిండిన సోడా బాటిల్‌లోకి మెషీన్ ద్వారా పట్టిస్తున్నప్పుడు, ఆ వాయువు ఒత్తిడికి లోపల ఉండే గోలీ.. వాషర్‌ లోపలికి వెళ్లి ఇరుక్కుంటుంది. కొంత గ్యాస్ బాటిల్లోని నీటితో కలిసిపోతుంది. ఈ బాటిల్స్‌ను ప్రైవేటు వర్తకులు కిళ్లీ కొట్లకి, పచారీ కొట్లకీ సప్లై చేస్తుంటారు. గోలీని మూతగా వాడుతూ సోడాలను…

Read More