కలుపు మొక్కలు

Touch Me Not plant

The Touch Me Not plant is a member of the Mimosa genus, which is known for its sensitive leaves that fold in when touched. It’s thought that this defense mechanism evolved to protect the plants from herbivores. When an animal or person brushes against the leaves, they cause a mechanical stimulation that triggers an electrical signal in the plant. This signal …

Touch Me Not plant Read More »

పార్తీనియం మొక్కలు

వీటినే ‘ ఒయ్యారి భామ ‘, పిచ్చి మాసుపత్రి ‘, కాంగ్రెస్ గడ్డి ‘ అనే పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి మొండి జాతి మొక్కలు. నీటి ఎద్దడి ప్రాంతాలలో సైతం ఇవి ఏపుగా పెరుగుతాయి. ఒక మొక్క గరిష్టంగా లక్ష మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయగలదు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇది మొండి మొక్క. దీని గాలి పీల్చితే జలుబు, దగ్గు, ఉదర సంబంధ వ్యాధులు వస్తాయి. ఈ మొక్కల్ని తాకితే దురదలు, దద్దుర్లు కలుగుతాయి. ఈ …

పార్తీనియం మొక్కలు Read More »