స్ప్లిట్ ఏసీ

గది పరిమాణం బట్టి ఎంత కెపాసిటీ ఏసీ అవసరమో నిర్ణయించుకోవాలి. 150 చ.అడుగుల గది – 1 టన్ 250 చ.అడుగుల గది – 1.5 టన్ అంతకన్నా పెద్ద గదులకు 2టన్ సంక్షారణము (Corrosion) – రాగి vs అల్యుమీనియం ఇప్పుడు దాదాపు అన్ని సంస్థలు రాగి కాయిల్స్ ఉన్న మోడళ్ళు అమ్ముతున్నాయి. ఇవి గదిని త్వరగా చల్లబరుస్తాయి, ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి, అల్యుమీనియం కాయిల్స్‌తో పోలిస్తే ఖరీదెక్కువ. ఇన్వర్టర్ ఏసీ ఇవి వేగంగా గదిని చల్లబరుస్తాయి, గదిలోని …

స్ప్లిట్ ఏసీ Read More »