కెమికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌

కెమికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌

ఉత్సాహవంతులకు మంచి ప్యాకేజ్‌ మరియు బహుళ ఆదరణ పొందిన కోర్సులో కెమికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌ ఒకటి. ప్యూర్‌ అప్లయిడ్‌ సైన్స్‌ పరిధిలోకి కెమికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌ వస్తుంది. దేశంలో మెజార్టీ ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజీలు ఈ బ్రాంచీలో అండర్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ పీజి ప్రోగ్రామ్‌ను అందిస్తున్నాయి. సైన్స్‌ ఆధారంగా సాంకేతిక ముఖ్యంగా పరిశ్రము అభివృద్ధి చెందిన క్రమంలో కెమిస్ట్రీ తోడ్పాటు ఎక్కువే. సరిగ్గా ఇందువల్లే కెమికల్‌ ఇంజీరింగ్‌ ఒక వృత్తిగా బలపడింది. కెమికల్‌ ప్లాంట్ల డిజైనింగ్‌ నిర్వహణ, ముడి పదార్థాల నుంచి వృధా …

కెమికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌ Read More »

Chemical Engineering

Chemical Engineering involves the design and maintenance of chemical plants and the development of chemical processes for converting raw materials or chemicals into valuable forms including those to remove chemicals from waste materials, to enable large-scale manufacture. It combines knowledge of Chemistry and Engineering for the production of chemicals and related by-products. Chemical Engineering is …

Chemical Engineering Read More »

Available for Amazon Prime