లండన్‌లో విద్యాభ్యాసం

ఎం.బి.ఎ……….హోటల్‌ మేనేజ్‌మెంజ్‌ అండ్‌…… హాస్పాలిటీ……. ఇంజనీరింగ్‌……ఐటి అండ్‌ కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌……….జనరల్‌ మేనేజ్‌మెంట్ & బిజినెస్‌………ఫిజియో థెరపీ ………….మెడిసన్‌ & లైఫ్‌ సైన్సెస్‌ సోర్ట్స్‌ అండ్‌ స్పోర్ట్స్‌ మేనేజ్‌మెంట్ ……….. లా………..మాస్‌ కమ్యునికేషన్‌ అండ్‌ మీడియాఇక్కడ అధిక విద్యాలయాలు ప్రవేశాల కోసం TOFFEL, IELTS స్కోరు తప్పనిసరి అనటంలేదు. కాకపోతే ఇంటర్‌మీడియ్‌ /ప్లస్‌2లోని ఇంగ్లీషు మార్కులు ఉత్తమంగా ఉండాలి.GRE అవసరంలేదు. మంచి IELTS స్కోరు 6- 7.5 బాండ్స్‌ మధ్య. ఇక్కడ విద్యాలయాలు సెప్టెంబర్‌లో ప్రారంభమవుతాయి.ఇక్కడ ఏడాదిలోని మాస్టర్‌ …

లండన్‌లో విద్యాభ్యాసం Read More »