హుక్ షాట్ 

క్రికెట్‌లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన షాట్లు ఏవి? ఎందుకు?

క్రికెట్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన షాట్ అంటే హుక్ షాటనే చెప్పుకోవాలి.

అసలీ ఈ హుక్ షాట్ ఎప్పుడు ఆడతారు ?

సాధారణంగా పేస్ బౌలింగ్ లో బంతి పిచ్ కి మధ్యన పడి బ్యాట్స్ స్టంప్స్ వైపుగా దూసుకు వస్తే అదీ బ్యాట్స్ మెన్ స్టాన్స్ ను ఆధారం చేసుకుని బౌలర్ బ్యాట్స్ మెన తలపైన నుండి బంతిని విసిరే(బౌన్సర్) ప్రయత్నం చేస్తే , బ్యాట్స్ మెన్ కు రెండే రెండు అవకాశాలు

  1. వేగంగా వస్తున్న బంతినుండి తప్పించుకోవడం కోసం వంగడం (డక్) చేయడం.
  2. వేగాన్నీ బంతి ఎత్తునూ సరిగ్గా అంచనా వేయగలిగి పూర్తిగా భుజాల-చెవుల ఎత్తులో బ్యాట్ ని ఝుళిపించి లెగ్ సైడ్ వైపు బంతిని కొట్టడం .

ముఖ్యంగా బౌన్సీ పిచ్చుల పై ఇవి విపరీతం ఈ షాట్లను చూసే అవకాశం ఉంటుంది. న్యూజిలాండ్ లో ఆస్ట్రేలియాలో అన్నమాట.

ప్రమాదకరం ఎందుకంటే ప్రాణాలు పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఇలాగే ఫిలిప్స్ హ్యూగ్స్ అనే ఆస్ట్రేలియా ఫస్ట్ క్లాస్(దేశవాళీ) ఆటగాడికి హేమరేజ్ అయ్యి చనిపోయాడు

%d bloggers like this: