బొంగులో బిర్యానీ

బొంగు బిర్యానీ

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని మారేడుమల్లి, అరకు ప్రాంతాల్లో నివసించే గిరిజనుల సంప్రదాయ వంటకం ఈ బొంగు బిర్యానీ.

బొంగు బిర్యానీ
బొంగు బిర్యానీ
%d bloggers like this: