బ్రిటన్ vs ఇంగ్లాండ్ vs యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్

ఇంగ్లాండ్ ని వేల్స్ ని కలిపితే బ్రిటన్ అంటారు. బ్రిటన్ కి స్కాట్లాండ్ ని కలిపితే గ్రేట్ బ్రిటన్. గ్రేట్ బ్రిటన్ కి నార్త్ ఐర్లాండ్ కలిపితే యునైటెడ్ కింగ్డమ్

%d bloggers like this: