నేటి పిల్లల పెoపకం – సూచనలు

1.పిల్లలకు చిన్న బాల శిక్ష,పెద్దబాల శిక్ష నేర్పించండి.ఎంతో లోక జ్ఞానము వస్తుంది.

2. రామాయణం, భారతము,భాగవతంలో కథలను రోజూ చెబుతూ ఉండండి.ఇలా చేస్తే వారు సంస్కార వంతులు అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ గా ఉన్నది.పెద్ద వాళ్ళను,స్త్రీలను ఎలా గౌరవించా లో బాగా తెలుస్తుంది.మన సమాజములో నేరాలు బాగా తగ్గుతా యి.

3.చిన్న పిల్లల కు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత వారికి అన్ని పనులు నేర్పించండి.ఇలా చేస్తే వారు భవిష్యత్ లో ఎలాంటి సమస్యలు వచ్చినా వారి కాళ్ళ మీద నిలబడ గలరు.ఇంకొకరికి సహాయము చేయగలరు.

4., యోగాభ్యాసము,ప్రాణాయామము మీరు చేయండి,పిల్లలకు నేర్పించండి.ఇవి సుదీర్ఘ జీవితం లో బాగా ఉపయోగిస్తాయి.

5.మనలను నిరంతరం కాపాడేది మందులు కావు . ప్రకృతి మనలను కాపాడుతూ ఉంటుంది. ఈ ప్రకృతి రహస్యములు తెలియాలి అంటే మీరు సకుటుంబంగా ఒక 15,రోజులు ఒక మంచి ప్రకృతి లేదా యోగాశ్రమములో గడపండి.ఖర్చు ఎక్కువ కాదు కానీ మీకు మీ పిల్లలకు అమూల్యమైన విజ్ఞానము లభిస్తుంది. విహార యాత్రకు వెళ్ళే బదులు చక్కగా అదే డబ్బుతో ఈ ఆశ్రమాలలో గడ పండి.ఈ ఆశ్రమాలు ఇప్పుడు అన్ని సౌర్యాలతో ఆకర్షణీయంగా ఉన్నవి.మీరు నాలుగైదు సార్లు వెళితే సమాజములో ఎంతో మందికి మంచి వైద్య సలహాలు ఇతర సలహాలు అందించ గల రు.

6.మీకు డబ్బు అవసరము పెద్దగా లేదనుకుంటే ఇల్లాలు గానే పిల్లలను చూసుకుంటూ కాలక్షేపము చేయండి.మాతృదేవోభవ అన్నారు.తల్లి దైవము తో సమానము.తల్లి పిల్లలకు మొదటి గురువు.తల్లి ఇంట్లో ఉంటే పిల్లలకు సంరక్షణ బాగుంటుంది.ఆత్మ స్థైర్యం బాగా ఉంటుంది పిల్లలకు.మంచి సంస్కార వంతులు అవుతారు.తల్లి చేసే సేవలను అంచనా వేస్తే ఆమె ప్రాథమిక పాఠశాల ప్రధనోపాధ్యాయు రాలితో సమానమైన సేవలు అందిస్తూ ఉంటుంది.ఇల్లాలు నిరుద్యోగి అనుకుంటే అది మన అవివేకమే. ఉద్యోగం చేయడం తప్పని సరి అయితే స్థాన చలనం లేని ఉద్యోగం చూసుకోండి.పదోన్నతుల కంటే పిల్లల భవిషత్తు కు ప్రాధాన్యము ఇవ్వండి.

ఆమె గురువే కాక,వైద్యురాలు, నర్సు, స్నేహితురాలు కూడా.ఆమె సేవలు వేరెవరూ చేయ లేరు.ఆమె సేవలు అమూల్యమైనవి.

ఇలా ఉంటే ప్రతి కుటుంబము ఆదర్శ కుటుంబము అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నవి.ప్రతి కుటుంబము ఆదర్శంగా జీవిస్తే దేశమే ఆదర్శవంతమైన ది అవుతుంది.అంటే మన దేశ పురోభివృద్ధి లో నిజమైన భాగ స్వాములము అవుతాము.

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime