ఇంటర్వ్యూ – సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్

ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్ళే ముందు చాలా జాగ్రతగా మీ సీవి లేదా రేసుమే రాయండి. ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. ఒక కంపెనీకి వెళ్ళాక లేదా ఇంటర్వ్యూ ఆహ్వానం మేరకు మీరు వెళ్ళక ముందే HR వాళ్ళు స్క్రూటినీ చేస్తారు. అభ్యర్థి కంపెనీకి ప్రాజెక్ట్ కి సరిపోతాడ లేదా అని.

సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ చాలా సింపుల్ గా ఉండాలి. ముందు మీ పేరు చెప్పాలి, అంటే ఫుల్ నేమ్ మీ ఇంటి పేరుతో సహా.

తర్వాత మీరు ఎన్ని ఉద్యోగాలు, ఎన్ని కంపనీలో చేశారు అని ఒక దాని తరువాత ఒకటి వివరించాలి. మీ designation కూడా చెప్పండి. ఆయా కంపనీలో మీ జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ లు వివరించండి.

చాలా క్లుప్తంగా చెప్పండి. సోది మాత్రం చెప్పకండి. IT బాషలో crisp and catchy అంటారు.

ఎప్పుడు కూడా అవతలి వ్యక్తి కంటే మీరు ఒక మెట్టు ఎక్కువ అని తెలుపవద్దు. అట్లాగే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ చూపొద్దు.

రేసుమ్ దాటి ఏది చెప్పవద్దు , లేదంటే ఇరుకులో పడ్డట్టే. వెంటనే ఎలిమినేట్ చేసేస్తారు. మీ హాబీస్ వద్దు. మీ అకడమిక్ బ్యాక్గరౌండ్ కూడా చెప్ప వద్దు వాళ్ళు అడిగితేనే కానీ. మీరు చెప్పిన దాని బట్టే, నెక్స్ట్ క్వెషన్స్ ఉంటాయి అని గుర్తు పెట్టుకోండి.

కొంత మంది HR లు చాలా ట్రికీ గా అడుగుతారు మనం చెప్పిన దాంట్లో నుంచే. అందుకని స్ట్రెయిట్ గా ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి. కొంచెం తేడా కొట్టిన మీరు పవిలియన్ కి వచ్చేస్తారు. అసలు manipulate చేయవద్దు. మాట్లాడే టప్పుడు ఎక్కడ ఆగ వద్దు. మీ కమ్యూనికేషన్ చూడటానికే ఈ సెల్ఫ్ ఇంట్రూడుక్షన్ అని మరచి పోవద్దు.

మీ కమూనకేషన్ స్కిల్స్ సరిగా లేకపోతే, ఇంక వేరే రౌండ్ లకు వెళ్ళటం కష్టం , మీరు చాలా ఎక్సెప్షనల్ అయితే కానీ.

ఒక ఉదాహరణ

I am Ravi Shankar godi, working as an analyst for xxx company. I have been associated with the company since may,2017.

My daily activities or tasks include, developing code, perform unit testing and document them on hourly basis. Unresolved issues are triaged and segregated to different teams which are not in my radius.

Prior to XXX company I worked for zzz company for 3 years i.e, may 2014 to April 2017 as a trainee.

During my probation, I was assigned into different projects. I got an opportunity to learn and explore on different languages. That’s how I inculcated my interest in development. Although, I worked on Java, SQL but my major interest was into java.

కచ్చితంగా ఒక 3 నిమిషాలకు మించ కూడదు.

%d bloggers like this: