సిబిల్ (CIBIL) స్కోర్

ఒక వ్యక్తి యొక్క అప్పు తీర్చు సమర్థత, క్రమశిక్షణల ప్రమాణమే సిబిల్ స్కోర్. ఇక్కడ అప్పు అంటే బ్యాంకు నుండి తీసుకున్న అప్పులే కాదు. క్రెడిట్ కార్డ్, ఫోన్ బిల్లు వంటి చెల్లింపులు కూడా.

వెరసి మీ ప్యాన్ కార్డుకు అనుసంధానమై ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఖాతా, సేవల లావాదేవీల చరిత్ర మొత్తాన్ని కూర్చి, అందులో మీరు సమయానికి కట్టినవి, సమయానికి కట్టనివి, కట్టకుండా ఎగవేసినవి (ఏవైనా ఉంటే) ఇలా వర్గీకరించి, తదనుగుణంగా ఒక స్కోర్‌ను ఆపాదిస్తారు.

అంతే కాక, మీ స్కోర్ కొరకు వివిధ సంస్థలు సిబిల్ వారిని ఎక్కువ సార్లు విచారించినట్లైతే (మీరు రుణం కొరకు బాగా ప్రయత్నిస్తున్నందున మీ చెల్లింపు సామర్థ్యం తగ్గే అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి) స్కోర్‌పై ప్రతికూల ప్రభావం ఉంటుంది.

దేశంలో ఆర్థిక, సంబంధిత సేవాసంస్థలు (బ్యాంకులు, ఫైనాన్స్ సంస్థలు, స్టాక్ మార్కెట్ బ్రోకర్లు, పోస్ట్‌పెయిడ్ మొబైల్ సేవ, వగైరా) మీ ఈ స్కోర్ బట్టి మీరు అప్పు కోసం చేసిన దరఖాస్తును ఆమోదిస్తారు.

ఈ స్కోర్ ఎంత ఎక్కువుంటే అంత మంచిది. 750కి పైన ఉంటే మీరు దరఖాస్తు చేసుకున్న అప్పు సులభంగా వస్తుంది. చాలా మందికి తెలియనిది – మీ స్కోర్ 750 పైన ఉంటే మీరు తీసుకునే అప్పుపై వడ్డీ గురించి నిక్కచ్చిగా బేరమాడవచ్చు.

బ్యాడ్ సిబిల్ స్కోర్‌ని ఎలా సరిజేసుకోవాలి?

దీనికి ఒకటే మార్గం – మీ రుణ వాయిదాలు, బిల్లులు అన్నీ సమయానికి కట్టేయటం. కాస్త సమయం పట్టినా స్కోర్ మెరుగు పడుతుంది.

%d bloggers like this: