గుడ్లు

1.పచ్చిగుడ్లు

అ. దేహదారుడ్యాన్ని పెంచే వాళ్ళు ఈ పచ్చి గుడ్లను ఎక్కువ తీసుకుంటారు. అలా తీసుకోవడం వలన ఎక్కువ పోషకాలు వస్తాయి అని నిపుణులు చెపుతున్నారు.

ఆ. ఈ పచ్చి గుడ్లను ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవడం వలన హృదయానికి సంబందించిన జబ్బులు వస్తాయి అని కూడా నిపుణులు చెపుతున్నారు. ఎందుకంటే పచ్చి గుడ్ల లో ఎక్కువ బాక్టీరియా ఉంటుంది.

2.ఉడికించిన గుడ్లు

అ. మన నిత్య జీవితం లో ఎక్కువ శాతం మంది ఉడికించిన గుడ్లును తింటారు.

ఆ . ఈ ఉడికించిన గుడ్లులో కూడా బాగా పోషకాలు ఉంటాయి. వైద్య నిపుణులు కూడా రోజుకి ఒకటి లేదా రెండు గుడ్లు తీసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది అని అంటున్నారు.

ఇ . ఉడికించిన గుడ్లును నెమ్ము ఉన్న వాళ్ళు రోజుకి రెండు గుడ్లు తింటే చాలా వరకు నెమ్ము తగ్గుతుంది.

3.నూనెలో వేయించిన గుడ్లు

ఈ రకం గుడ్లు మనం రుచి కోసం మరియు కొంచెం కారం తినడం ఇష్ట పడేవాళ్ళు ఇలాంటివి చేసుకోని తింటారు. పైన రెండు రకాల తో పోలిస్తే దీనిలో కొంచం పోషకాలు తక్కువ గా ఉంటాయి.

పచ్చి గుడ్లలో పోషకాలు చాలా ఎక్కువ గా ఉంటాయి, కానీ బాక్టీరియా కూడా ఉంటుంది. అది కూడా నాటు కోడి గుడ్లు అయితే తినవచ్చు. ఇప్పుడు వచ్చే గుడ్లును కృత్రిమంగా తయారు చేస్తున్నారు. ఈ రకం గుడ్లను మనం ఎంత తగ్గిస్తే అంత మంచిది.

ఉడికించిన గుడ్లు అయితే ఆరోగ్యానికి మంచిది . ఈ ఉడికించిన గుడ్లు చిన్న పిల్లలకి రోజు కి ఒక గుడ్డు తినిపిస్తే చాలా ఆరోగ్యకరంగా ఉంటారు.