పెళ్లిళ్లు – కోరికలు

పెళ్లి అయినా వెంటనే భర్త అన్ని సౌకర్యాలు అమర్చాలి అని యువతులు ఆశిస్తూ ఉన్నారు. కారు తో సహా. ఇక యువకులు అయితే భార్య ఉద్యోగం చేసి సంపాదించాలని కొందరు ఆశిస్తే, కోరికలు తగ్గించు కుని ఉన్నంతలో సర్దుకు పోవాలని కొందరు ఆశిస్తారు. ప్రస్తుతo ఎక్కువ మంది యువతులు సమానత్వం ఆశిస్తున్నారు. స్వేచ్చను ఇది వరకు కంటే ఎక్కువ ఆశిస్తున్నారు.పెళ్లి అంటేనే సర్దుబాటు. సర్దు బాటు లేని సంసారం ఎక్కువ కాలం నిలబడ దని నా అభిప్రాయం.

పరిపక్వత ఉంటే వాస్తవానికి దగ్గరగా అలోచించగలరు. ఉద్యోగం చేసే యువతి ఆశించే దొకటి. ఉన్నత వర్గాల యువతీ, యువకుల ఆశలు వేరే. పెళ్లిళ్లు చాలా విఫలం అవుతున్నాయి. కారణం ఎమిటి? తీర్చలేని కోరికలు, అత్యాశలు కారణం. వాస్తవానికి దూరంగా అంచనాలు.

తక్కువ ఆశిస్తే ఎక్కువ పొందవచ్చు. మనం మన భాగస్వామి నుండి ఏమి ఆశిస్తున్నామో, మనం భాగస్వామి ఆశలు ఆలాగే ఉంటాయని అర్ధం చేసుకుంటే సమస్యలు తగ్గుతాయి. పెళ్లి గురించి చిన్న కొటేషన్, మనలో ఏ లక్షణాలు లేవో, ఆ లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళను పెళ్లి చేసుకుంటే, ఆ పెళ్లి జయప్రదం అవుతుంది.

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime