ఎలుక vs చుంచు vs పందికొక్కు

ఎలుక సైజు పెద్దది.సుమారు 500 gm వరకు పెరుగుతుంది.చుంచు చిన్నవి .సాధారణం గా ఒకటి నుంచి 7 అంగుళాల పొడవు పెరుగుతుంది.ఈ భేదాలు జంతుశాస్త్ర పరంగా కాదు.ఎందుకంటే కొన్ని ఎలుకలు ,కొన్ని చుంచులు ఆ పేర్లు ఉన్న వేరే లక్షణాలు ఉన్నవి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి .అంటే deer mouse అనే పెద్ద సైజులో ఉంటుంది.అలాగే కంగారు rat పేరుకే ఎలుక.ఇలా సామాన్య నామం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి కనుక ఇదంతా మామూలు పరిభాష అనుకోవచ్చు.ఇలాటిదే పందికొక్కు దీన్ని bandicoot అంటారు.

పైన కనిపించేవి చుంచులు.వీటిని పెంచుకుంటారు.

చూడడానికి చాలా ముద్దుగా ఉన్నా వీటిని చాలా చోట్ల పంటలను,ఇంట్లో వస్తువులను నాశనం చేసే తెగులు/చీడ (pest) గా భావిస్తారు.వీటి ద్వారా వ్యాధులు( ఈ కోలి ,సాల్మొనెల్లా,) కూడా వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అడవి జాతుల వల్ల 35 రకాల వ్యాధులు సోకవచ్చు. ఇవి నిశాచరులు అంటే రాత్రి సంచారం చేసి పగలు నిద్ర పోతాయి.ఇవి NASA వారి SPACEx లో భాగం గా 40 చుంచులను అంతరిక్షం లోకి డిసెంబర్ 2019 లో పంపారు.ఇవి ఎలక్ట్రిక్ వైర్లు,గాస్ పైపులు లాంటివి కొరికి ఎన్నో ప్రమాదాలు తెచ్చిపెడతాయి.

ఇక ఎలుక ని అందరూ చూసే ఉంటారు.ఇవి చుంచు కన్నా పెద్దవి.

ఇవి కుడా pest లే.వీటిని కుడా పెంచుకునే వారు ఉన్నారు.బాగా ఫేమస్ అయిన ఎలుక రాటటోల్లె ఎలుక.

ఇది ఎలుకయే.

ఇంకా చుంచు మాత్రం తక్కువా ఏమి దానికి బోలేడ్ ఫాన్స్ ఉన్నారు.అదేనండి

ఇందులో జెర్రీ అనేది చుంచు అనే mouse .ఇవి రెండు అంటే ఎలుక,చుంచు ధుమ,తెలుపు,నలుపు రంగుల్లో ఉంటాయి.రెంటికి ముందు రెండు కోర పళ్ళు బాగా పెరిగి కొరక డానికి పనికొస్తాయి.

దేశ్నోక్ కర్ణి మాత గుడి లో ఉండేవి ఎలుకలు .

ఇంకో కదా పైడ్ పైపర్ అఫ్ హామెలిన్.వినే ఉంటారు.ఎలుకలని నిర్ములిస్తా అని డబ్బులకు ఒప్పందం చేసుకుని పైడ్ పైపర్ వాద్యం తో ఎలుకలని సమ్మోహనం చేసి నదిలో నీళ్ళలో పంపి చంపుతాడు.అయితే ఒప్పందం ప్రకారం డబ్బు ఇవ్వనందుకు ప్రతీకారంగా ఆ వూరి పిల్లలను తీసుకుని పాట పాడుతూ కొండల్లోకి మాయం అవుతాడు.

అలాగే ఇంకో చుంచు బుల్లోడు ఏకంగా ఇంట్లో పిల్లోడికి తమ్ముడులా సెటిల్ అవుతాడు.అదే స్టుఆర్ట్ లిటిల్.

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime