తాటి ముంజలు

తాటి చెట్టుకు తాటి కాయలు కాస్తాయి.

ఈ తాటికాయలు లేతగా ఉన్నపుడు కొస్తే మనకు తాటి ముంజలు లభిస్తాయి.

పైన చిత్రంలోలా ఒక్కో తాటి కాయలో మూడు ముంజలు ఉంటాయి, ఈ ముంజల పైన తెల్లని మందమైన పోర ఉంటుంది , ఈ పొర వగరుగా ఉంటుంది, ముంజను ఈ పొరతో పాటు గా తింటే బాగా అరుగుతుంది అనే చెప్పే వాళ్ళు.

ఈ ముంజలు ముదిరితే గట్టిగా తయారయి చివరికి గట్టి ముట్టెలుగా తయారవుతాయి.

ఈ ముంజలు లేతగా ఉన్నపుడు తీయగా ఉంటాయి, ముదిరే కొద్దీ రుచి తగ్గి పోతాయి. ముదిరిన ముంజలు తింటే కడుపు నొప్పి వస్తుంది అని తిననిచ్చే వారు కాదు.

తాటి ముంజలు తిన్న తరువాత పిల్లలు రెండుచక్రాల బండి చేసుకొని ఆడుకొనే వాళ్ళు.

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime