ఆఫీస్ టేబుల్ మీద చిన్నగా, బుజ్జిగా, అందం గా ఉండే చిన్న మొక్కలు

 • అలోవెరా

అదేంటీ? నర దిష్టి కోసం ఉపయోగించే మొక్కను ఇంట్లోను ఆఫీస్ లోనూ పెట్టుకుంటారా …? అని తిట్టుకోవద్దు. ఆ నమ్మకాల సంగతి అటు ఉంచితే, ఇది చాలా మంచి మొక్క, గాలిని కూడా పరిశుభ్రం చేస్తుంది. నాసా వారి క్లీన్ ఎయిర్ స్టడీ లో కూడా ఈ మొక్క ఉన్నది. పెద్ద జాగ్రత్తలు కూడా అవసరం లేదు ఈ మొక్కకు, ఒకసారి నీళ్ళు పోసిన తరువాత పూర్తిగా మట్టి ఎండిన తరువాత మాత్రమే మళ్ళీ నీళ్ళు పోయాలి.మట్టిలో నీరు నిలవ ఉండకుండా చూసుకోండి. వారానికి ఒకసారైనా ఎండలో పెట్టండి.

ఐనా కూడా దీనిని మీ ఆఫీస్ లో పెట్టుకోడానికి మీ మనసు ఒప్పుకోక పోతే ఇందులో రెడ్, వైట్ అని రెండు రకాలు ఉన్నాయి… వాటిని పెట్టుకోండి, వాటి చిత్రాలు కింద ఉన్నవి.

 • లక్కీ బాంబూ

వెలుపల పెంచుకొనే మొక్కలలో నాకు నచ్చిన మొక్కలలో ఇది ఒకటి. ఆఫీస్ టేబుల్ మీద అద్భుతంగా ఉంటుంది.

దీనికి, మట్టి కూడా అవసరం లేదు… నీళ్ళలోను బతుకుతోంది. ప్రతి రెండు రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు మారిస్తే సరిపోతుంది. ఎండ కూడా అవసరం లేదు… కేవలం వెలుగు ఉంటే చాలు…

 • సక్యులేంట్

చూసారా ఎంత అందం గా ఉన్నాయో..! పెంచడం సులువు… నేను చూసిన వాటిల్లో అందమైన మొక్కలు

మూడు లేదా నాలుగు రోజులకు ఒకసారి ఎండలో పెట్టాలి

వీటికోసం మట్టి మిశ్రమాన్ని తయారు చేసుకోవాలి… ఆ మట్టి మిశ్రమం లో నీరు నిలవ ఉండకుండా ఇసుక, perlite, బొగ్గు, ఎండిన ఆవు పేడ లను ఉపయోగించాలి.

వీటికి నీళ్ళు అంటే నచ్చవు… మొక్క మీద నీళ్ళు పడకుండా కేవలం మట్టి లో మాత్రమే నీరు పోయాలి…

నేను వీటికి నీళ్ళు పోయాలంటే, సిరంజీ (ఇంజెక్షన్) ఉపయోగిస్తాను. వేసవిలో 7 నుంచి 10 రోజులకు, చలి కాలం లో ఐతే సుమారు 20 రోజులకు నీళ్ళు పోయాలి.

 • కాక్టస్

నీటితో ఎక్కువ పని లేదు, ప్రతి రెండు ,మూడు రోజులకు ఒకసారి ఎండ లో పెట్టండి.

 • పోతస్ / డెవిల్స్ ఐవి / మని ప్లాంట్

అందరికీ తెలిసిన మొక్కే కదా… మట్టి లోనే కాదు, నీటిలో కూడా పెరుగుతుంది .

 • స్పైడర్ ప్లాంట్

నాసా వారి క్లీన్ ఎయిర్ స్టడీ లో కూడా ఈ మొక్క ఉన్నది.

 • స్నేక్ ప్లాంట్ / మదర్ ఇన్ లా టంగ్

ఇందులో చాలా రకాలు ఉంటాయి.నాసా వారి క్లీన్ ఎయిర్ స్టడీ లో కూడా ఈ మొక్క ఉన్నది.

 • Z Z ప్లాంట్

వీటిలో తక్కువ మొత్తం లో విష పదార్థాలు ఉంటాయి. చిన్న పిల్లలకి , పెంపుడు జంతువు లకు హానికరం.

 • స్టింగ్స్ ఆఫ్ పెరల్స్

చాలా అందం గా ఉంటుంది. వీటిలో తక్కువ మొత్తం లో విష పదార్థాలు ఉంటాయి. చిన్న పిల్లలకి , పెంపుడు జంతువు లకు హానికరం.

 • జాడే ప్లాంట్

స్నేహానికి గుర్తు గా ఈ మొక్క బహుమతి గా ఇచ్చుకొంటారు. వీటిని బోన్సాయ్ గా కూడా మార్చవచ్చు.

 • ఎయిర్ ప్లాంట్స్

వీటికి మట్టితోను, నీళ్ళ తోను పనిలేదు. నీటిని పిచికారి ( water spray) చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకో విషమేమిటంటే ప్రతి వారం రోజుల కొకసారి, మొక్కల ఆకులను కాటన్ టవల్ తో తుడవాలి.

%d bloggers like this: