Thought of the day

నీకు ఒక వ్యక్తి చేసే పని అంటే ఇష్టం లేకపోవచ్చు,

దాన్ని సరిచేసే హక్కు నీకున్నది.

కాని ఆ వ్యక్తిని ఎన్నడూ ద్వేషించకు.

వ్యక్తి మరియు వారి పని – రెండు వేరు వేరు విషయాలు.

%d bloggers like this: