విమానంలో ఉండే కిటికీ అద్దాలు

విమానం లో మూడు అద్దాలు ఉంటాయి. బయట ఉన్నది (outer most glass) చాలా గట్టిది. ఇది ఎందుకు అంటే మనం విమానం లో ఉన్నప్పుడు అది గాలిలొ ఉంటే భూమి మీద నుండి 35000ft లు దూరం ఉంటుంది. అంత ఎత్తులో మనం ఊపిరి పీల్చుకోలేము. ఎందుకంటే అక్కడ pressure చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఆ pressure లో సాధారణ మనుషులు ఊపిరి లేక స్పృహ కోల్పోయి క్రమంగా 10–15 నిమిషాల్లో మరణిస్తారు. అంత ఎత్తులో కూడా మనం ఊపిరి పీల్చుకోవాలంటే మన విమానం లో ఊపిరి కి సరిపోయేంత pressure ఉండలి. అందుకోసం విమానం లో high pressure ఉంటుంది. ఒక వేళ విమానం గాలిలొ ఉండగా అద్దం పగిలితే బయట low pressure కి విమానం లోని high pressure కి మధ్య తేడా వల్ల మన విమానం లో ఉన్న సామాను గట్రా బయటికి లాక్కుపోతాయు.

ఆ pressure ఎంత ఉంటుంది అంటే 2018 లో AIR INDIA విమానం లోని WIND SHIELD పగిలి, ఆ పైలెట్ ఆ ప్రెషర్ కి విమానం నుండి బయటికి కొట్టుకుపోయారు. అయితే అదృష్టవశాత్తు ఆయన SEAT BELT ఉంది కాబట్టి అలా గాలిలొ కొట్టుకుంటూ వేలాడారు. అయితే అంతలోనే కో – పైలెట్ విమానాన్ని EMERGENCY LANDING చేశారు.

ఆ తర్వాత మన సీట్ పక్కనే ఉండే అద్దం ‘ SCRATCH RESISTANT’ GLASS. దీన్ని గీతాలు, బలంగా కొట్టినా విరగకుండ చేస్తారు. ఇక ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉన్న ( MIDDLE GLASS) ఇది ACRYLIC SOLUTION తో చేసిన ధృడమైన అద్దం. దీనికి 3000 కేజీలు అద్దుకునేంత ధృడంగా ఉంటుంది. ఒక professional బాక్సర్ తన మొత్తం సామర్ధ్యం తో పంచ్ కొట్టినా 1300 కేజీలు దాటదు. 

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime