డక్ డక్ గో సెర్చింజన్

గూగుల్ మనము ఏమీ సైట్లు వాడుతున్నాము అనేది ట్రాక్ చేస్తుంది. డక్ డక్ గో లో మనకు ఆ భయం అవసరం లేదు. గూగుల్ మనం వాడే ప్రతీ విషయం, వెతికే ప్రతి పదం కీ వర్డ్ ను సేవ్ చేసుకుంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా మీరు గూగుల్ లో వెతికిన ఒక వస్తువు వెంటనే మీ FB, TWITTER, INSTAGRAM లలో యాడ్లు వస్తుంటాయి. డక్ డక్ గో లో ఇలా జరగదు.

గూగుల్ లో వెతికితే ఒక్కొకరికి ఒక్కో రిజల్ట్ చూపిస్తుంది. అలా ఎలా అంటారా.. గూగుల్ లో వెతికే ప్రతీ వ్యక్తి అభిరుచిని, ఇష్టమైన సైట్లను గుర్తుంచుకొని, అవే చూపిస్తుంది. అలా ఒక్కొక్కళ్ళకీ ఒక్కో రిజల్ట్ వస్తుంది. డక్ డక్ గో లో ఎలా రికార్డు చేయదు కాబట్టి అందరికీ ఒకే రిజల్ట్ వస్తుంది. డక్ డక్ గో లో మన ప్రైవసీ మనకు ఉంటుంది. అందుకే డార్క్ వెబ్ ను యాక్సిస్ చేయాలంటే దీనినే వాడతారు.

%d bloggers like this: