స్వింగ్ బౌలింగ్

క్రికెట్లో రెండు రకాల స్వింగ్ బౌలింగ్ ఉంటాయి

  1. ఇన్ స్వింగ్
  2. ఔట్ స్వింగ్
  • ఇన్ స్వింగ్

క్రికెట్ బంతి నేల మీద పడే ముందు గాలిలోనే తిరిగుతే దాని స్వింగ్ అంటారు. ఒక కుడిచేతి వ్యక్తి ఒక కుడిచేతి బ్యాట్స్మన్ కు ఇన్ స్వింగర్ వేసినప్పుడు బంతి గాలిలోనే జరిగి తన వైపు వస్తుంది క్రింది జీ ఐ ఎఫ్ లో చూపించినట్లు.

క్రికెట్ లో బౌలింగ్ జట్టు బంతి యొక్క ఒక వైపు పాడవకుండా మెరిసేటట్టు చూస్తారు ఇంకో వైపు అలానే వదిలేస్తారు. ఇన్ స్వింగర్ వేయడానికి ఆ మెరిసే వైపు ఎడము పకన ఉండాలి. సీమ్ ఏమో ఫైన్ లెగ్ వైపు ఉండాలి(క్రింది ఇమేజ్ లో లాగా). ఈ ఇన్ స్వింగ్ అనేది బంతి కొత్తగా ఉన్నప్పుడే వేయవచ్చు పాత అయ్యాక వేసిన ఇన్ స్వింగ్ అవ్వదు.

  • ఔట్ స్వింగ్

పైన చెప్పినదానికి అంతా వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది ఔట్ స్వింగ్. ఔట్ స్వింగ్ వేసినప్పుడు బంతి గాలిలోనే జరిగి అది కుడిచేతి బ్యాట్స్మన్ వైపు కాకుండా అతని ఆఫ్ సైడ్ వైపుగా వెళ్ళుతుంది. క్రింది జీ ఐ ఎఫ్ ఒక ఔట్ స్వింగ్ బౌలింగ్ కు ఉదాహరణ.

ఇన్ స్వింగ్ లాగా కాకుండా ఔట్ స్వింగ్ కి బంతి యొక్క మెరిసే వైపు కుడి పకన ఉండాలి. సీమ్ ఏమో స్లిప్స్ వైపు ఉండేటట్లు ఉండాలి. క్రింది ఇమేజ్ లో లాగా.

  • రివర్స్ స్వింగ్

రివర్స్ స్వింగ్ అనేది కేవలము ఒక పాత బంతి తోనే చేయగలము 40+ ఓవర్స్ ఆడిన బంతితోటే. ఈ కాలంలో కేవలము టెస్ట్ క్రికెట్ లోనే రివర్స్ స్వింగ్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే వన్ డే, టీ 20 ఆటలో ఒక బంతి 20–25 ఓవర్ లు వరకు మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. 1990–2000 కాలంలో వన్ డే క్రికెట్ లో కూడా రివర్స్ స్వింగ్ చేయగలిగేవారు కారణం : ఒకే బంతితో 50 ఓవర్ లు ఆడేవారు.

ఒక బౌలర్ ఇన్ స్వింగర్ వేస్తే అది ఔట్ స్వింగ్ అవుతుంది. అదే ఔట్ స్వింగర్ వేస్తే ఇన్ స్వింగ్ అవుతుంది. అందుకే దీనిని రివర్స్ స్వింగ్ అంటారు. క్రింది జీ ఐ ఎఫ్ లో బౌలర్ ఔట్ స్వింగర్ వేస్తాడు కానీ బంతి ఇన్ స్వింగ్ అయ్యింది.

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime