హరిత పర్యావరణం

కుళ్ళిపోవడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది?
మానవుడు — 1 వారం
అరటి తొక్క – 3-4 వారాలు
వార్తాపత్రిక – 1.5 నెలలు
కార్డ్బోర్డ్ – 2 నెలలు
కాటన్ గ్లోవ్ – 3 నెలలు
ప్లైవుడ్ – 1-3 సంవత్సరాలు
ఉన్ని సాక్ – 1-5 సంవత్సరాలు
మిల్క్ కార్టన్లు – 5 సంవత్సరాలు
సిగరెట్ బుట్టలు – 10-12 సంవత్సరాలు
తోలు బూట్లు – 25-40 సంవత్సరాలు
టిన్డ్ స్టీల్ క్యాన్ – 50 సంవత్సరాలు
ఫోమేడ్ ప్లాస్టిక్ కప్పులు – 50 సంవత్సరాలు
రబ్బరు-బూట్ ఏకైక – 50-80 సంవత్సరాలు
ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లు – 50-80 సంవత్సరాలు
అల్యూమినియం కెన్ – 200-500 సంవత్సరాలు
ప్లాస్టిక్ సీసాలు – 450 సంవత్సరాలు
పునర్వినియోగపరచలేని డైపర్స్ – 550 సంవత్సరాలు
మోనోఫిలమెంట్ ఫిషింగ్ లైన్ – 600 సంవత్సరాలు
ప్లాస్టిక్ సంచులు – 200-1000 సంవత్సరాలు

గ్లోబల్ గ్రీన్ హౌస్ ప్రభావానికి సంబంధించిన ప్రధాన కారణాలలో ప్లాస్టిక్ ఒకటి అని ప్రజలలో అవగాహన ఏర్పడుతుంది. ప్లాస్టిక్ ను వాడడం మానేద్దాం.