రాంబుటాన్ (rambutan)

పేరు వెరైటీ గా ఉంది కదా? ఇది చూడటానికి ఉమ్మెత్తకాయ లాగా ఉంటుంది.ఇది జపాన్, మలేషియా, ఫిలిపిన్స్, తైవాన్ దేశాలలో పండుతుంది. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా లోని వెంకట్రామన్న గూడెం లో వైస్సార్ ఉద్యాన విశ్వ విద్యాలయం లో ఈ పండు మొక్కల సాగు కు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇది ఎర్రపు, పసుపు రెండు రంగుల్లో దొరుకుతుంది. పులుపు, తీపి కలిపి రుచి ఉంటుంది. పై తోలు తీసేసి తింటారు. పండు లోపల తెల్లగా ముంజు కాయల లాగా ఉండి ఒక పండు కి ఒక గింజ చప్పున ఉంటాయి.

%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime