సీరియల్ పాటలు

All time best telugu Tv Serial Songs
ఇపుడు సినిమా పాటలే వినేలా ఉంటాయి, కానీ ఒకపుడు సినిమా పాటల్ని మించిన పాటలు సీరియల్ లో ఉండేవి , అందులో చాలా వారికి ఈటీవీ లో వచ్చిన సుమన్ రచించిన పాటలే సినిమాలకి మించి ఉండేవి , అప్పట్లో ఆడియో క్యాసెట్ రూపంలో వచ్చి అవి సినిమాలకి మించిన క్యాసెట్లు అమ్ముడయేవి.
అంతరంగాలు అనే సీరియల్ నుండి మొదలయిన ఈ ప్రస్థానం చాలా రోజులు కొనసాగింది , కానీ ఇపుడు ఆ పరిస్థితి లేదు , మంచి పాట ఉందంటే అది సినిమా వాళ్ళకే ఇవ్వాలనే ఉదేశంలో ఇప్పటి లిరిక్ రైటర్స్ ఉన్నారు.
ది బెస్ట్ సాంగ్స్
అంతరంగాలు అనంత మానస చదరంగాలు : Antharagaalu serial
గుండెకి సవ్వడేందుకో : Antharagaalu serial
వాసంత సమీరం లా నులు వెచ్చని గ్రీష్మంలా : ruthu ragaalu
అన్వేషిత అన్వేషిత : anveshitha
అందం అందం జీవన మకరందం : Andham
ఓ కళంకిత :kalankitha
లేడీ డేటాక్టీవ్ అమ్మో : lady detective
ఓ విధి విచిత్రాల నిధి : vidhi
కృష్ణమ్మకు గోదారికి తోడేవారమ్మా : Pinni
నమ్మకం నమ్మకం : Nammakam
మనసు ఉన్నదీ మమతల కోసం : shivayya
మెట్టెల సవ్వడి : mettela savvadi
చక్రవాకం : chakravaakam
నమ్మకమే నాన్న అయి : nanna
ఒరేయ్ ఆంజనేలు : amrutham
తొలి లేత లేత : mogalirekulu

%d bloggers like this: