మిథునం – శ్రీరమణ

Midhunam – TeluguBooks.in (Navodaya Book House)                           
             Read Here