అమరావతి కథలు – సత్యం శంకరమంచి

       

Varada Read           Vamsankuram       Sudigundam lo mukkupudaka

      
      
   Nivedana               Nanna – Nadi                    Na-venuka evaro
      
Maaya                         Lankalla puttindi lacchitalli     Keelugurram
       
Dharmapaludu                  Bangaru Donga                       Bali
%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime