సైన్స్ ప్రకారం ఒక సముద్రం ఎలా తయారయ్యింది? అంత నీరు ఎక్కడ నుండి వచ్చింది?

భూమి మీద సముద్రాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి అనే దానికి శాస్త్రవేత్తల దగ్గర రెండు జవాబులు వున్నాయి.
1. భూమి ఏర్పడి 4.5 బిలియన్ సంవత్సరాలు అయింది . భూమి ఏర్పడిన మొదట్లో భూమి అంత లావాతో నిండి పోయింది. అంత వేడి వల్ల భూమిమీద వున్న వాటర్ ఆవిరిగా మారిపోయింది. కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత భూమి చల్లబడి భూమి లోపల వున్న నీరు అగ్నిపర్వతాలు పేలుళ్లు జరిగినపుడు ఆవిరి రూపంలో బయటకి వచ్చి మబ్బులుగా ఏర్పడి వర్షాలు పడటం వల్ల భూమి మీద నీరు ఏర్పడింది కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల వరకు ఈ ప్రాసెస్ జరగడం వల్ల సముద్రాలు ఏర్పడ్డాయి.
2. కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల ముందు భూమిని కొన్ని కోట్ల గ్రహశకలాలు డీ కొట్టాయి. ఆస్టెరాయిడ్స్ , కామెట్స్ లో వున్న వాటర్ ఐస్ భూమి మీద పడటం వల్ల భూమి మీద నీరు ఏర్పడింది .
భూమి మీద వున్న సముద్రాలు కొంత భాగం భూమిలోపల నుండి రాగా కొంత భాగం గ్రహశకలాలు డీ కొట్టడం వల్ల ఏర్పడ్డాయి.
సముద్రలోని నీరు హెవీ వాటర్ మరియు నార్మల్ వాటర్ కలిగి వున్నాయి. నీటిలో వేర్వేరు ఐసోటోపులు ఉన్నాయి.
H2O లో వున్న హైడ్రోజన్ అణువు యొక్క న్యూక్లియస్ లో ఒక ప్రోటాన్ ఉంటే అది మాములు నీరు అవుతుంది అదే హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్ లో ఒక ప్రోటాన్ ఒక న్యూట్రాన్ ఉంటే దాన్ని డ్యూటీరియం అంటారు . నీటిలో ఎక్కువ డ్యూటీరియం మొలిక్యూల్స్ ఉంటే దాన్ని హెవీ వాటర్ అంటారు. సముద్రంలో నార్మల్ వాటర్ మరియు హెవీ వాటర్ వున్న కారణంగా భూమి మీద నీరు కొంత భూమిలోపల నుండి , మిగిలిన భాగం గ్రహశకలాల నుండి వచ్చింది అని చెప్తున్నారు.
%d bloggers like this:
Available for Amazon Prime